skip to Main Content

Timaş Yayınları Okur Bültenine abone olarak, yeni kitaplar ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

Yazarlarımız
Ahmet Şimşirgil
Ahmet Şimşirgil
1959’da Boyabat’ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1978’de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1982’de mezun oldu. 1983’te aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985’te Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1989’da Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’ne naklen geçiş yaptı. 1990’da “Osmanlı Taşra Teşkilatı’nda Tokat (1455- 1574)” isimli çalışmasıyla Tarih Doktoru unvanını aldı. 1997’de “Uyvar’ın Osmanlılar Tarafından Fethi ve İdaresi” isimli takdim teziyle Doçent oldu. 2003’te Profesör kadrosuna atanan Şimşirgil’in Osmanlı şehir tarihi, siyasi hayatı ve teşkilatı ile ilgili eserleri ve çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda ilmî makalesi bulunmaktadır. Halen aynı üniversitede Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanıdır. Ayrıca Marmara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nü de yürütmektedir.
Ahmed Günbay Yıldız
Ahmed Günbay Yıldız
1941 yılında Tokat’ın Reşadiye kazasına bağlı Kızılcaören köyünde doğdu. Annesi Saniye Hanım, babası Haydar Bey’dir. Öğrenimine köyünde başladı ve on yaşına kadar orada sürdürdü. Daha sonra babasının işi dolayısıyla Ankara’ya yerleşen ailenin bir ferdi olarak, Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu ve Yeni Mahalle Lisesi’nde öğrenimine devam etti. Bu arada edebiyata ilgi duydu ve şiirler yazdı. İlk zamanlarda şiir bir tutku hâline gelmişken, zamanla edebiyatın diğer dallarına da ilgi duymaya başladı. Hikâyeleri ve makaleleri muhtelif dergi ve gazetelerde yayımlandı.
Ahmed Günbay Yıldız, asıl yükselişini romanla yaptı, romanda karar kıldı. Çiçekler Susayınca, Yanık Buğdaylar ve Figan romanları muhtelif gazetelerde tefrika edildi ve daha sonra kitap hâline getirildi. Bunu diğer romanları takip etti. Yazar, eserlerinde Türk toplumunun her kesimini ele aldı ve işledi. İyi ve kötü yönleri ile insan ve toplum arasındaki etkileşimin ötesindeki sebepleri tespit ederek gözler önüne serdi. Ayrıca çözüme yönelik ipuçları da verdi. Yazar evli ve dört çocuk babasıdır.
Nazan Bekiroğlu
Nazan Bekiroğlu
3 Mayıs 1957, Trabzon.
Dört yıllık üniversite hayatı hariç hep bu kentte yaşadı. Bulut. Deniz.
Yağmur.
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimini Erzurum’da aldı. Kar. Rüzgâr. Ova.
Halide Edip’le doktor,
Nigâr Hanım’la doçent.
Şimdilerde Trabzon, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi’nde Profesör. Suyun kıyısında. İki kız çocuğuna anne.
Kemal Karpat
Kemal Karpat
Dobruca’nın Babadağ kasabasında doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra akademik çalışmalarına New York ve Washington üniversitelerinde siyasal ve sosyal bilimler üzerine devam etti. Birleşmiş Milletler Toplumsal Araştırmalar Bölümü’ndeki görevinin ardından sırasıyla Montana Devlet Üniversitesi, New York Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Robert Kolej, Bilkent Üniversitesi, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Harvard Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik faaliyetlerinde bulundu. Türk Araştırmaları Derneği ile Türk Araştırmaları Kurumu’nun başkanlıklarını yaptı. Orta Asya Çalışmaları Derneği’nin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı’nın bölüm başkanlığı görevinde bulundu (1989-1995). International Journal of Turkish Studies, Central Asian Survey ve Journal of Muslim Minority Affairs dergilerinin yayın kurullarında yer aldı. Halen Türk Tarih Kurumu onur üyesi olan Karpat, bilimsel çalışmaları nedeniyle, Romanya Bağımsızlık Madalyası ve Bükreş Üniversitesi Dimitri Cantemir Madalyası’yla ödüllendirildi. Kendisine Romanya Ovidius Üniversitesi ve Rusya Çuvaş Millî Üniversitesi tarafından onur doktoraları verildi. Rusya Kazan Bilimler Akademisi Onursal Üyeliği, Wisconsin Üniversitesi Hilldale Ödülü ve Türk Bilimler Akademisi Ödülü’ne sahip olan Karpat 20 ülkede yayımlanmış 100’ü aşkın makaleye ve çok sayıda kitaba imza attı. Halen Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini sürdüren Karpat, TBMM Onur Ödülü sahibidir.
Halil İnalcık
Halil İnalcık
26 Mayıs 1916’da İstanbul’da doğdu. Ankara DTCF ve Siyasal Bilgiler fakültelerinde 1942-1972 arasında tarih hocalığı yaptıktan sonra 1972-1986 dönemlerinde Chicago Üniversitesi’nde profesör olarak görev almıştır. 1993’te Bilkent Üniversite Tarih Bölümü’nü kurmuş olup burada Osmanlı Tarihi üzerine dersler vermektedir. 28 kitap ve 400’e yakın makalenin yazarı olan İnalcık’ın, İngilizce yayımlanmış The Ottoman Empire-The Classical Age (Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Dönem) ve An Economic and Social History of Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi) adlı eserleri Yunanca, Arapça ve Lehçeye çevrilmiş bulunmaktadır. Osmanlı Tarihi alanında önde gelen pek çok akademisyene hocalık yapan Halil İnalcık’ı Türkiye, ABD, İngiltere, Sırbistan ve Arnavutluk Akademileri üye seçmiş olup, şimdiye kadar 18 üniversite fahri doktorluk tevcih etmiştir.
Münevver Ayaşlı
Münevver Ayaşlı
“Hicrî 1322 (M. 1906) senesinde Selânik’te doğdum. Fakat, umumî manada anlaşıldığı gibi ‘Selanikli’ değilim, Türk’üm. Babam askerdi. Devletimizin hudutları içinde olan Selanik’te vazifeli olarak bulunduğu bir sırada dünyaya gelmişim. Bütün Rumeli’yi çok sevdiğim gibi, Selânik’i de çok severim. Fertler ve milletler için hicret mukadderdir. Bizim tarihimiz, yani İslâm tarihi hicrîdir, yani büyük ve mukaddes bir hicretle başlar. Binaenaleyh, biz Müslümanlar için hicret etmenin, muhacir olmanın, ayrıca ulvi bir kıymeti vardır. Biz de anavatan Anadolu’ya hicret ettik. İzdivacım dolayısıyla candan ve gönülden Ayaşlı oldum. Bunu ilâhî bir lütuf olarak kabul ederim. Zira bütün Piran’a çok bağlı olduğum gibi Hacı Bayram-ı Veli’ye(ks) ve onun ikinci halifesi olan Ayaşî Bünyamin-i Veli’ye(ks) çok bağlıyımdır. Hayatta yapayalnız kaldıktan sonra, 1947 senesinde yine yazıya ve gazeteciliğe başladım. Bir gün, hayat mücadelemde, kalemimin bana yardımcı olacağını hiç düşünmemiştim. Halbuki kalemin ne kadar mübarek ve mukaddes olduğunu bize Kur’an-ı Kerim emreder.”

Ömrü kültür hayatımıza hizmetle geçen Münevver Ayaşlı, 20 Ağustos 1999 Cuma günü Rahmet-i Rahman’a irtihal etmiştir.
Alim Yavuz
Alim Yavuz

1975 yılında, Giresun’un Şebinkarahisar köyünde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini, Giresun, Samsun, Sinop ve Yozgat illerinde, yükseköğrenimini Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde yapmıştır.

Sosyal Hizmet Uzmanı unvanıyla, korunmaya muhtaç bir çocuk olarak on bir yılını geçirdiği yetiştirme yurtlarında çalışmaya başlamıştır. 1994 yılından beri sürdürdüğü kamu görevinde sosyal hizmet kuruluşlarının hemen her kademesinde görev almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Yayınlanmış Ardıç Türküsü isimli bir de şiir kitabı bulunan yazar, EMDR-TİG (Travma İyileştirme Grubu) Gönüllüsü olarak, ülkenin değişik yerlerinde yaşanan afetlerde, psiko-sosyal destek çalışmalarında görev almaktadır. Kendisini olgunlaştıran ve geliştiren deneyimlerini, düzenlenen seminer ve konferanslarla gençlere aktarmaktan keyif almaktadır.

Halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Manisa teşkilatında, idareci olarak görev yapmaktadır.

Selma Argon
Selma Argon
1 Ekim 1944’te doğdu. Erenköy Kız Lisesi’nden mezun. Gelini Seyhun ve oğlu İlkay Türkozan’la birlikte Ataşehir’de yaşıyor. Selma Argon yıllardır dedesi Mehmet Âkif Ersoy’u her platformda anlatmayı kendine vazife edinmiştir. Şu ana kadar Türkiye’nin dört bir yanında Milli Şairimiz Âkif’in çileli hayatını anlattığı 300 konferans vermiştir.
F. Scott Fitzgerald
F. Scott Fitzgerald

Francis Scott Key Fitzgerald, 1896’da Minnesota’da dünyaya geldi. İngiliz asıllı aristokrat bir babanın ve İrlanda asıllı bir annenin çocuğuydu. Koyu Katolik olan anne babasının tercihiyle ilk ve orta öğrenimini Katolik okullarında tamamladı. 1913’te Princeton Üniversitesi’ne girdi. Bu dönemde parlak zekâsı ve edebiyata olan düşkünlüğüyle dikkatleri üzerine çekti. Yazar olmaya karar veren Fitzgerald, üniversite yıllarını buna adadı. I. Dünya Savaşı’na katılmak üzere Princeton Üniversitesi’ndeki öğrenimini yarıda bıraktı, savaş sonunda ise gazetecilik yapmaya başladı. Savaş dönüşünde New York’ta tanıştığı Zelda’yı evliliğe razı edebilmek için reklamcılık yaparken kısa öyküler yazarak dergilerde yayımladı. Bu evlilikten Frances Scott isimli bir kızları oldu. 1920’de yayımlanan ilk romanı Cennetin Bu Yakası büyük beğeni gördü. Ancak 1925’te yayımlanan Muhteşem Gatsby, o yıllarda beklenen ilgiyi yakalayamadı. Başarısızlıklar, hayal kırıklıkları, geçim sıkıntısı ve Zelda’nın giderek bozulan sağlığı onu derinden etkiledi. Yaşamının son yıllarını bir film stüdyosu için senaryolar yazarak geçirdi ve bu dönemde durumu daha da kötüleşti. 1940’ta geçirdiği kalp krizi sonucu Hollywood’da hayatını kaybetti. 

 

Eserlerinde yer verdiği zengin karakterler üzerinden dönemin ruhunu, caz çağının çılgınlıklarını ve iki dünya savaşı arasında kalan bireylerin psikolojilerini başarıyla işledi. Cennetin Bu Yakası, Muhteşem Gatsby, Benjamin Button’ın Tuhaf Öyküsü, Sevecendir Gece bugüne ulaşan eserleri arasında yer alır.

Back To Top