skip to Main Content

Timaş Yayınları Okur Bültenine abone olarak, 
yeni kitaplar ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

Yazarlarımız
Ahmet Şimşirgil
Ahmet Şimşirgil
1959’da Boyabat’ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1978’de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1982’de mezun oldu. 1983’te aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985’te Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1989’da Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’ne naklen geçiş yaptı. 1990’da “Osmanlı Taşra Teşkilatı’nda Tokat (1455- 1574)” isimli çalışmasıyla Tarih Doktoru unvanını aldı. 1997’de “Uyvar’ın Osmanlılar Tarafından Fethi ve İdaresi” isimli takdim teziyle Doçent oldu. 2003’te Profesör kadrosuna atanan Şimşirgil’in Osmanlı şehir tarihi, siyasi hayatı ve teşkilatı ile ilgili eserleri ve çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda ilmî makalesi bulunmaktadır. Halen aynı üniversitede Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanıdır. Ayrıca Marmara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nü de yürütmektedir.
Ahmed Günbay Yıldız
Ahmed Günbay Yıldız
1941 yılında Tokat’ın Reşadiye kazasına bağlı Kızılcaören köyünde doğdu. Annesi Saniye Hanım, babası Haydar Bey’dir. Öğrenimine köyünde başladı ve on yaşına kadar orada sürdürdü. Daha sonra babasının işi dolayısıyla Ankara’ya yerleşen ailenin bir ferdi olarak, Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu ve Yeni Mahalle Lisesi’nde öğrenimine devam etti. Bu arada edebiyata ilgi duydu ve şiirler yazdı. İlk zamanlarda şiir bir tutku hâline gelmişken, zamanla edebiyatın diğer dallarına da ilgi duymaya başladı. Hikâyeleri ve makaleleri muhtelif dergi ve gazetelerde yayımlandı.
Ahmed Günbay Yıldız, asıl yükselişini romanla yaptı, romanda karar kıldı. Çiçekler Susayınca, Yanık Buğdaylar ve Figan romanları muhtelif gazetelerde tefrika edildi ve daha sonra kitap hâline getirildi. Bunu diğer romanları takip etti. Yazar, eserlerinde Türk toplumunun her kesimini ele aldı ve işledi. İyi ve kötü yönleri ile insan ve toplum arasındaki etkileşimin ötesindeki sebepleri tespit ederek gözler önüne serdi. Ayrıca çözüme yönelik ipuçları da verdi. Yazar evli ve dört çocuk babasıdır.
Halil İnalcık
Halil İnalcık
26 Mayıs 1916’da İstanbul’da doğdu. Ankara DTCF ve Siyasal Bilgiler fakültelerinde 1942-1972 arasında tarih hocalığı yaptıktan sonra 1972-1986 dönemlerinde Chicago Üniversitesi’nde profesör olarak görev almıştır. 1993’te Bilkent Üniversite Tarih Bölümü’nü kurmuş olup burada Osmanlı Tarihi üzerine dersler vermektedir. 28 kitap ve 400’e yakın makalenin yazarı olan İnalcık’ın, İngilizce yayımlanmış The Ottoman Empire-The Classical Age (Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Dönem) ve An Economic and Social History of Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi) adlı eserleri Yunanca, Arapça ve Lehçeye çevrilmiş bulunmaktadır. Osmanlı Tarihi alanında önde gelen pek çok akademisyene hocalık yapan Halil İnalcık’ı Türkiye, ABD, İngiltere, Sırbistan ve Arnavutluk Akademileri üye seçmiş olup, şimdiye kadar 18 üniversite fahri doktorluk tevcih etmiştir. Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi (Cambridge International Biographical Center) tarafından dünya sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterilen İnalcık, 25 Temmuz 2016 tarihinde 100 yaşında vefat etmiştir.
İlber Ortaylı
İlber Ortaylı
1947 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Master çalışmasını Chicago Üniversitesi’nde Prof. Halil İnalcık ile yaptı. “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı tezi ile doktor, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla da doçent oldu. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı, seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve Rusya tarihiyle ilgili makaleler yayınladı. 1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçmiştir. İlber Ortaylı, Uluslar arası Osmanlı Etüdleri Komitesi Yönetim Kurulu üyesi, Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesi, Makedonya Bilimler Akademisi üyesi, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Onursal Profesörü’dür.
Kemal Karpat
Kemal Karpat
Dobruca’nın Babadağ kasabasında doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra akademik çalışmalarına New York ve Washington üniversitelerinde siyasal ve sosyal bilimler üzerine devam etti. Birleşmiş Milletler Toplumsal Araştırmalar Bölümü’ndeki görevinin ardından sırasıyla Montana Devlet Üniversitesi, New York Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Robert Kolej, Bilkent Üniversitesi, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Harvard Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik faaliyetlerinde bulundu. Türk Araştırmaları Derneği ile Türk Araştırmaları Kurumu’nun başkanlıklarını yaptı. Orta Asya Çalışmaları Derneği’nin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı’nın bölüm başkanlığı görevinde bulundu (1989-1995). International Journal of Turkish Studies, Central Asian Survey ve Journal of Muslim Minority Affairs dergilerinin yayın kurullarında yer aldı. Halen Türk Tarih Kurumu onur üyesi olan Karpat, bilimsel çalışmaları nedeniyle, Romanya Bağımsızlık Madalyası ve Bükreş Üniversitesi Dimitri Cantemir Madalyası’yla ödüllendirildi. Kendisine Romanya Ovidius Üniversitesi ve Rusya Çuvaş Millî Üniversitesi tarafından onur doktoraları verildi. Rusya Kazan Bilimler Akademisi Onursal Üyeliği, Wisconsin Üniversitesi Hilldale Ödülü ve Türk Bilimler Akademisi Ödülü’ne sahip olan Karpat 20 ülkede yayımlanmış 100’ü aşkın makaleye ve çok sayıda kitaba imza attı. Uzun süre Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyeliği görevi yapan ve TBMM Onur Ödülü sahibi olan Karpat 21 Şubat 2019 tarihinde vefat etmiştir. Kabri Fatih Camii Haziresi'ndedir.
Münevver Ayaşlı
Münevver Ayaşlı
“Hicrî 1322 (M. 1906) senesinde Selânik’te doğdum. Fakat, umumî manada anlaşıldığı gibi ‘Selanikli’ değilim, Türk’üm. Babam askerdi. Devletimizin hudutları içinde olan Selanik’te vazifeli olarak bulunduğu bir sırada dünyaya gelmişim. Bütün Rumeli’yi çok sevdiğim gibi, Selânik’i de çok severim. Fertler ve milletler için hicret mukadderdir. Bizim tarihimiz, yani İslâm tarihi hicrîdir, yani büyük ve mukaddes bir hicretle başlar. Binaenaleyh, biz Müslümanlar için hicret etmenin, muhacir olmanın, ayrıca ulvi bir kıymeti vardır. Biz de anavatan Anadolu’ya hicret ettik. İzdivacım dolayısıyla candan ve gönülden Ayaşlı oldum. Bunu ilâhî bir lütuf olarak kabul ederim. Zira bütün Piran’a çok bağlı olduğum gibi Hacı Bayram-ı Veli’ye(ks) ve onun ikinci halifesi olan Ayaşî Bünyamin-i Veli’ye(ks) çok bağlıyımdır. Hayatta yapayalnız kaldıktan sonra, 1947 senesinde yine yazıya ve gazeteciliğe başladım. Bir gün, hayat mücadelemde, kalemimin bana yardımcı olacağını hiç düşünmemiştim. Halbuki kalemin ne kadar mübarek ve mukaddes olduğunu bize Kur’an-ı Kerim emreder.”

Ömrü kültür hayatımıza hizmetle geçen Münevver Ayaşlı, 20 Ağustos 1999 Cuma günü Rahmet-i Rahman’a irtihal etmiştir.
Nazan Bekiroğlu
Nazan Bekiroğlu
3 Mayıs 1957, Trabzon.
Dört yıllık üniversite hayatı hariç hep bu kentte yaşadı. Bulut. Deniz.
Yağmur.
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimini Erzurum’da aldı. Kar. Rüzgâr. Ova.
Halide Edip’le doktor,
Nigâr Hanım’la doçent.
Şimdilerde Trabzon, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi’nde Profesör. Suyun kıyısında. İki kız çocuğuna anne.
Sibel Eraslan
Sibel Eraslan

1967’de İstanbul Üsküdar’da doğdu. Üsküdar Kız Lisesi’nin (1985) ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1989). Türk Edebiyatı ve Dergâh dergileri çevrelerinde edebi terbiyesini aldı.

Hukuk dünyasında insan hakları, kadınların eğitimi, istihdamı ve haklarıyla ilgili sivil inisiyatiflerde görev aldı. Çözüm Süreci’nde “Akil Heyet” üyesi olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nde vazife gördü.

Fakülte yıllarında Teklif ve İmza dergilerinde yazdı. Öyküleri Dergâh, Mostar ve Hece dergilerinde yayımlandı. 1999 yılından bu yana köşe yazarlığı yapıyor. Halen Star gazetesinde köşe yazıları yazıyor.

2003 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Fikir-Makale Ödülü”nü aldı. 2015 yılı Necip Fazıl Kısakürek Sanat Ödülleri kapsamında “Hikâye Ödülü’ne layık görüldü.

Eserleri Endonezya ve Malezya dillerine çevrilmiştir. Arapça baskısı yapılan eserleri Lübnan ve Mısır’da yayımlanmaktadır.

 

 

Bahadır Yenişehirlioğlu
Bahadır Yenişehirlioğlu

1962 yılında Akhisar’da doğdu. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Fakültesi’nden mezun oldu. Otuz yıl boyunca serbest avukat olarak çalıştı. Çin,

Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan,

Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye,

Dubai, Bahreyn gibi ülkelerde halklar ve toplumlar üzerine araştırmalarda bulundu.

Beyaz Usta Siyah Çırak ile başlayan yazarlık serüveni, Kerime, Son Hasat, Aşk

Cephesi, Aşk Çölü, Kanaviçe, Kara Güneş, Tahta At, Hünkârım, Antikacı ve

Sonra Giydirir Aşk Esvabını kitaplarıyla giderek genişleyen bir okur kitlesine ulaşmasını

sağladı. Evli ve iki çocuk babası olan Bahadır Yenişehirlioğlu, TRT ekranlarının sevilen dizisi Payitaht/Abdülhamid’de

Tahsin Paşa karakterini canlandırmaktadır.

Back To Top