skip to Main Content
100 Soruda Milli Mücadele

100 Soruda Milli Mücadele

Doç. Dr. Ali Satan, Cumhuriyet tarihi ile ilgili kıyıda kalmış bilgileri derliyor ve yeni bir tarih penceresi açıyor.100 Soruda Millî Mücadele adlı bu çalışmasında, Kurtuluş Savaşı’nın safahatını kronolojik olarak anlatıyor. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Millî Mücadele dönemi hakkında piyasada mevcut hamaset dolu kitapların aksine akademik bilgi ve belgelere dayanarak hazırlanan bu kitap özenle seçilmiş ve merak uyandırıcı 100 soru ve bunlara verilen dikkat çekici ve doyurucu bilgileri içeren cevapları akıcı bir üslupla okuyuculara aktarıyor.

· *Millî Mücadele nasıl ve ne zaman başladı?

· *Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması Osmanlı Genelkurmayı’nın operasyonu muydu?

· *Mondros’ta verilen gizli mektupta neler yazıyordu?

· *Müdafaa-i hukuk cemiyetlerini kimler kurdu?

· *Sultan Vahdeddin ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki telgraf trafiğinin içeriği neydi?

· *Erzurum, Sivas Kongreleri ve Amasya Görüşmelerinin arkaplanı nedir?

· *TBMM’nin açılması III. Meşrutiyet’in ilanı mıdır?

· *Sakarya Savaşı neden dönüm noktasıdır?

· *Alevilerin, Bektaşilerin ve Mevlevilerin Millî Mücadele’deki rolü neydi?

· *Mudanya Mütarekesi öncesinde İzmir’e gelen arabulucu mason kimdi?

· *Millî Mücadele’de Türkistan ve Kıbrıs Türklerinin katkıları nelerdir?

· *Millî Mücadele’de firar edenler olmuş mudur?

Ali Satan bu kitapta, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Mudanya Mütarekesi’ne kadar Türkiye’nin panoramasını çıkarıyor.

100 Soruda Milli Mücadele

Kitaptan Alıntılar

• Halkı “güvenilmez”, hocaları “işbirlikçi” olarak gösteren yaygın söylemin Millî Mücadele’yi “aydın asker ve sivil bürokrat”lara mâl etmeleri, böylesi büyük toplumsal hareketi izahta yetersiz kalır.
• Millî Mücadele; devleti veya siyasal düzeni ortadan kaldırmak için değil aksine onun işgalden kurtarılıp güçlendirilmesi gayesiyle yapılmıştır.
• Sultan Vahdeddin mütareke yıllarında uyguladığı siyaseti; İtilaf Devletlerle dostluğu ihya etme ve onların arasındaki ihtilaflardan azami ölçüde yararlanma çabası olarak tanımlayabiliriz.
• Osmanlı savaşa katılmasaydı şimdi hakem durumunda Wilson değil Çar olacaktı.
• İtilaf devletleri Türkiye’yi silahsızlandırmaları sonucunda, “Türkiye’nin efendisi” olacaklarını öngören Yunan tarihçiler, mütarekeyi yeterince uygulamadıkları için Fransa ve İtalya’ya kızgındırlar.
• “İstanbul’da iken milletin bu kadar kuvvetli ve az vakitte felaketlere karşı bu derece uyanık olduğunu tahayyül etmezdim.”
Mustafa Kemal Paşa
• Anadolu’da Niyazi Baba ve Çelebi Cemaleddin ve Veliyeddin liderliğindeki Anadolu Bektaşiliği neredeyse kayıtsız şartsız Millî Mücadele destekçisidir.
• Konya başta olmak üzere Edirne, Isparta, Bursa, Amasya, Afyon, Burdur, Kastamonu, Antep, Ankara, Kayseri Mevlevi şeyhleri müdafaa-i hukuk örgütlerinin kuruluşunda etkin rol almış, Millî Mücadele’nin en zor zamanlarında kararlı ve inançlı duruşlarıyla mücahede ruhunu mayalamışlardır.
• Misak-ı Millî, Osmanlı Devleti’nin barış için çekilebileceği en son sınırları gösterir. Aslen Bulgar Ermenisi olan Pandikyan da İngiliz istihbaratında şef olarak görev yapmış Kuvvacılara önemli bilgiler ulaştırmıştır.
• Millî Mücadele donanması, Karadeniz’de 26 irili ufaklı gemi ve motordan kurulu idi.
• Yeşilköy Hava İstasyonu, İtilaf güçlerince işgal edilmiş ve Osmanlı hava kuvvetlerine ait 100 milyonluk malzeme yağmalanmış veya gasp edilmiştir.

Satış Noktaları

Back To Top