skip to Main Content
Alevi Modernleşmesi

Alevi Modernleşmesi

Alevi Açılımının genel koordinatörü Dr. Necdet Subaşı “Alevi Modernleşmesi”ni anlatıyor. Din sosyoloğu Subaşı, yüzyıllar boyunca periferide yaşamış Alevileri ve Alevilik olgusunu bir bilim adamı soğukkanlılığıyla ele alıyor.

Modernlik, geleneksel kültürü ve dinsel ritüelleri bütün yönleriyle sarsıyor. Oysa ritüeller Alevi kimliğinin altyapısını, “ana damarları"nı oluşturuyor. Dr. Subaşı varlıklarının devamını, geleneklerine sıkı sıkıya bağlanarak yaşamakta bulan Alevilerin, Tanzimat’tan beri Türk toplumunun bütün tabakalarında kuvvetle hissedilen modernlikten ne derecede ve hangi bağlamlarda etkilendiğini analiz ediyor. Modernlikle birlikte bir “sır” topluluğu olmaktan çıkarak görünürlük kazanan ve zorunlu değişim ve dönüşümlerle karşı karşıya kalan Alevilerin, bu süreçte yaşadıklarını masaya yatırıyor.

Birbirlerini “öteki” ilan eden her “öteki”nin, diğerini “anlamak” için okuması gereken bir kaynak kitap…

Alevi Modernleşmesi

Satış Noktaları

Back To Top