skip to Main Content
Allah’sız Müslümanlık

Allah’sız Müslümanlık

“Sorgulayıp anlamaya çalıştığım, Müslüman insanı –bütün gayretlerine rağmen– geliştirmeye yetmeyen dindarlık türünün iç kıvrımlarıdır. Diliyle sürekli Allah’ı anmasına ve sürekli dini etkinliklerde bulunmasına rağmen, kendisi gibi olmayanlar üzerinde derin bir saygı ve hatta imreniş uyandıramayan Müslümanlık biçiminin, Allah’ın muradıyla örtüşeceğini düşünemiyorum.

Tabii ki ‘Allah’sız Müslümanlık’ ifadesi, kâfirlik ve inkârcılık suçlaması kastıyla seçilmiş değildir. Bu isim ‘Müslüman kişinin Allah ile iletişimini geliştiremeyen dindarlık’ tanımlamasının kısaltılmışı sayılabilir.

Peki, böylesi dindarlık nasıl bir şeydir?”

Yıllardır dillerden düşmeyen şiirleri, senaryoları, romanları ve politik denemeleriyle tanıdığımız Ömer Lütfi Mete’den çağımızın Müslümanlığına dair “içeriden” bir eleştiri… İslam’ı nasıl yaşıyoruz ve nasıl yaşamalıyız? Onu aslında modern hayatın kimi ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn mı ediyoruz? İslam en son ve en mükemmel din olduğuna göre, mensupları neden yüzlerce yıldır geriliğin ve ezikliğin girdabından kurtulamıyor?

Allah’sız Müslümanlık, İslam’ı yaşama sorununa dair güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir ahlaki el kitabı…

Allahsız Müslümanlık

Kitaptan Alıntılar

Müslüman anne-babadan doğup da çağımızın kapitalist kültür bombardımanı altında kişiliğini bulmaya çalışan genç insanın karşı karşıya olduğu kaçınılmaz soru açıktır: İslam dünyasında neredeyse “yerleşik” hal almış bunca geriliğe, ezikliğe ve yenikliğe rağmen niye hâlâ Müslüman olarak yaşamaya devam etmeliyim?
***
Evet, “İslam en son ve en mükemmel dindir; Müslümanların gerilemiş olmaları ise bu dini hakkıyla anlama, hissetme ve yaşama yeteneğini yitirmelerindendir” demeye devam ediyorum.
***
İslam uygarlığının bir zamanlar bilim ve teknolojinin beşiği olması, şimdiki kısırlık ve cehalet çağımızda ruh sağlığımızı ve özgüvenimizi korumamıza yetecek bir gerçeklik midir?
***
Hepimiz “büyüklerimiz öyle diyorlarsa öyledir” diyerek dinimizin mutlak üstünlüğüne sarılıyoruz, ama ne kadarımız o üstünlük bilgisine namuslu, helal bir çabayla ulaşmış ve öylece yaşamayı başarabilmiştir?

Satış Noktaları

Back To Top