skip to Main Content
Avrupa’nın Zihin Tarihi

Avrupa’nın Zihin Tarihi

Avrupa’nın Zihin Tarihi, Hilmi Yavuz’un Mimar Sinan Üniversitesi’nin bütün bölümlerinde yirmi beş yıl boyunca verdiği Uygarlık Tarihi dersinin sonucunda oluşmuş birikimin okurla buluşmasıdır. Batı uygarlığının, dolayısıyla Avrupa medeniyetinin tarihinin kronolojik veya deskriptif bir tarihi değil, uygarlık tarihinin öne çıkan ve insan topluluklarını ‘insani’ kılan kurumlarının teorik arka planını inşa etmenin analitik tarihidir.

Avrupa’nın Zihin Tarihi, kronoloji üzerinden değil, kavramlar üzerinden ilerlemektedir. İlk bölümde kültür, doğa, din, büyü, bilim gibi kavramları uygarlık tarihinin dönemselleştirmesi problematiği üzerinden okurken; ikinci bölümde Avrupa medeniyetinin inşasını oluşturan üç temel kavram olan Antik Yunan, Roma Kültürü ve Hristiyanlık’ın felsefi izlerini sürüyor. Bunun yanırıra Rönesans, bilim devrimi,feodal toplum ve Orta Çağ’ın Avrupa’nın zihin tarihini nasıl dönüştürdüklerini de tartışarak Avrupa’ya ait kavramların Osmanlı Türk modernleşmesinde nasıl alımlandığını ve Türk modernleşmesinin çizgisini nasıl etkilediğini de ortaya koyuyor.

Avrupa’nın Zihin Tarihi, tarihi kavramlar üzerinden okuma olarak özetlenebilecek olan yöntemiyle Türkiye’de bu alanda yapılmış ilk ve tek çalışmadır.

Avrupanın Zihin Tarihi

Satış Noktaları

Back To Top