skip to Main Content
Delilik Ülkesinden Notlar

Delilik Ülkesinden Notlar

"Ayşe Şasa, bireysel ve toplumsal hastalığın kesiştiği noktada, İbn Arabi’yle tanıştığını söylüor. Muhtemelen reddettiği bir dünyayla tanışınca huzura yaklaştığını hissetti; yaşadığı kavmin reddettiği kesimiyle temasa geçti. Kendisini anlatan Ayşe Şasa dostumuzdan bizim de öğreneceklerimiz vardır." İlber Ortaylı

"Esasen sinemacı olan Ayşe Şasa, denemelerinde görsel olan ile zihinsel olanı kendi gönül aydınlığında sentezleyerek ifade ediyor. Bu yaklaşım, meselelere hem oldukça gerçekçi hem de metafizik açılımlar getiriyor. Yazılarının etkisi samimiyetinde. Bu samimiyet, yer yer müspet manada safiyete dönüşüyor. Bunca yıldır göğüs gerdiği hayatın ağır yüküne dayanmaktan oluşan bir temizlik, bir hayret. Günümüz entelektüel yaşamında az rastlanır bir meziyet." Mustafa Kutlu

"Ayşe Şasa, bir ermişin hayatını anlatıyor ipek kanatlı sayfalarda… Bu az şey değil." Hilmi Yavuz

Delilik Ülkesinden Notlar

Satış Noktaları

Back To Top