skip to Main Content
Denize Kavuşan Irmak

Denize Kavuşan Irmak

TÜRKİYE TARİHİNDE İSLÂM’IN DİĞER YÖNÜ: ANADOLU’DA ŞİÎLİK UNSURUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK VE İSMAİLİ ETKİSİ HAKKINDA BAZI YORUMLAR

Ahmet Yaşar Ocak

OSMANLI BARIŞI SİSTEMİNDE HARAÇ VEREN VOYVODALIKLAR: EFLAK VE BOĞDAN MESELESİ

Viorel Panaite

OSMANLI MAAŞ SİSTEMİ VE İMPARATORLUĞUN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİMİNİ ANLAMADAKİ ROLÜNÜN GELİŞİMİ ÜZERİNE YORUMLAR

Yavuz Cezar

İSTANBUL ESNAFI ÖRNEĞİNDE “KAMU YARARINDAN” “DEVLET ÇIKARINA” MASLAHA, 1730-1840

Engin Deniz Akarlı

BİR GEÇİŞ DÖNEMİNDE OSMANLI İKTİDARININ İFADELERİ: 1760 VE 1830

Virginia H. Aksan

OSMANLI DEVLET MALİYESİ: 1859-63 YILLARINDAKİ BÜTÇE AÇIĞI VE İÇ BORÇ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Keiko Kiyotaki

GEÇ OSMANLI TOPLUMUNDA KADIN, ADALET VE İKTİDAR: FİRÛZE HANIM’IN ÖYKÜSÜ

Oktay Özel

İMPARATORLUK VE BENLİK: SADRİ MAKSUDİ’NİN İNGİLTERE İLE KARŞILAŞMASI

Azade-Ayşey Rorlich

OSMANLI ÖZEL TEŞKİLATI/TEŞKİLAT-I MAHSUSA VE AĞUSTOS-KASIM 1914 ARASINDAKİ ASKERİ FAALİYETLERİ

Stanford J. Shaw

DOSTUMNAME: AFGAN TÜRKİSTAN’INDA BİR SAVAŞ AĞASI İLE YAŞAMAK

Brian Glyn Williams

KEMAL HAŞİM KARPAT’IN KİTAPLARI VE MAKALELERİ HAKKINDA BİR NOT

Kaan Durukan

Denize Kavuşan Irmak

Satış Noktaları

Back To Top