skip to Main Content
Din Psikolojisi

Din Psikolojisi

Prof. Dr. Ali Köse ile Doç. Dr. Ali Ayten’in birlikte kaleme aldıkları Din Psikolojisi, din ile psikoloji ilişkisini kapsamlı bir bakış açısıyla ele alıyor. Kitapta, psikoloji biliminin kurucu isimlerinin bilimsel düzeyde dine bakışları özetleniyor. İslam filozoflarının ruh ve nefsle ilgili görüşleri hakkında kayda değer bilgiler veriliyor. Akabinde erken çağlardan bugüne insanoğlunun dinle ilişkisi, inançsızlık, dine dönüş, din değiştirme, parapsikoloji gibi olgular irdeleniyor.

Din Psikolojisi, İlahiyat ve Psikoloji disiplinleri ile herhangi bir yönüyle alakadar olan, din ve maneviyat kavramlarına psikolojik yönden de bakmak isteyen herkese hitap eden, bilimsel karmaşıklıktan sıyrılmış kolay okunur bir kitap.

Din Psikolojisi

Satış Noktaları

Back To Top