skip to Main Content
Dua Et Ve Yaklaş

Dua Et ve Yaklaş

Yakınlık, cennetten sürgün edilmiş insanın bu dünyadaki en büyük ihtiyaçlarından biri… İnsanı bütünüyle kuşatabilecek yakınlığa eriştirecek tek ve gerçek güç ise Yüce Allah.

Dua, bizler için bu yakınlığı en çok besleyen araç, en samimi sığınma hali.

Bunun için duanın ruhuna nüfuz etmek gerek.

Peki ama nasıl?

Son yıllarda Türkiye’deki takipçileri hızla artan genç âlimOmar Suleiman,Dua Et ve Yaklaş’ta işte bu ihtiyaca yönelik arayışımıza eşlik ediyor.

Duayla ilişkimizi ve duaya bakışımızı gözden geçirmemize kapı aralayanOmar Suleiman,günümüzün dinamik dindarlık algısı ile sahabeden ve din büyüklerinden, konularına ve dua sürecinin gelişiminegöre bir dua derlemesi ortaya koyuyor.

Seçilen örnekler, duayı yalnızca dille değil,esas olarak gönülle edebilmeyi kavramamıza yardım ediyor.

Ve tam olarak şuna işaret ediyor:

Hayatın içinden, güleryüzlü bir maneviyat…

Dua et ve Yaklaş, hem birleştirici dili hem İslamî ilimlere dair akademik bilgisiyle geniş bir kitle tarafından takip edilen Omar Suleiman’ın dört halifeden, sahabeden, evliyaullahtan birçok mübarek ismin dualarından derlediği bir seçkiden oluşuyor.

Duanın ruhuna biraz daha yaklaşmak, onu hayatımızın her anına yayabilmek için…

Dua Et ve Yaklaş

Kitaptan Alıntılar

"Allah'ım, Seni şeksiz şüphesiz sevdiğimi biliyorsun, öyleyse Sana vuslatımı mübarek eyle." Huzeyfe bin Yemen
"Allah'ım, ömrümün en hayırlı kısmını sonu, amellerimin en hayırlısını ömrümü kendisiyle mühürlediğim amelim, ve günlerimin en hayırlısını da Sana kavuştuğum gün kıl." Hz. Ebu Bekir
"Ey Allah'ım, yıldızlar battı, gözler sükûna erdi, krallar kapılarını kilitlediler, yalnız Senin kapın açık kaldı. Âşıklar mâşuklarına kavuştular, ben de Senin huzurunda duruyorum." Habibe el-Adeviyye
"Bir bilge, bir âlim ve bir erdemli insan olan İbrahim bin Edhem, bir gün gemide uyuyordu. Rüzgâr kuvvetle esmeye ve dalgalar gemiye çarpmaya başladı. İbrahim bin Edhem, uyanıp güverteye çıktı. Etrafındaki insanların çoğu öleceklerini düşünüp, 'Ey İshak’ın babası, böyle bir durumda nasıl bir dua edebilirsin ki?' dediler.
İbrahim bin Edhem Hazretleri ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti: 'Ey Hayy! Ey Rezzak! Bizlere kudretini gösterdin, mağfiretini de göster.'"
"Allah'ım, beni nefsimin tamahkârlığından koru." Abdurrahman bin Avf
"Ey insanların Rabbi, sıkıntımı gider. Hastalığıma şifa ver, Sen Şâfisin, Senin şifandan başka şifa yoktur. Bana geride hastalık bırakmayan bir şifa ihsan eyle." Veysel Karânî
"Peygamberimizin (sav) ashabından bazıları bütün söylemlerinde ve amellerinde çok şiirsellerdi. Bu zatlardan biri de Peygamberimizin (sav) amcasının oğlu ve ilk iman edenlerden Ali bin Ebu Tâlib’di (ra). Hz. Ali (ra), Peygamberimiz (sav) için çok kıymetliydi ve bir çok cihetten onu andırırdı. Allah bizlere kendisini güzel kulu Hz. Ali (ra) kadar güzel bir şekilde anabilmeyi ve Hz. Ali’nin (ra) cenneti kazandığı gibi bizlerin de cenneti kazanabilmesini nasip eylesin. Âmin."

Satış Noktaları

Back To Top