skip to Main Content
Dünya Tarihinde Türkler

Dünya Tarihinde Türkler

"Genellikle Türkler veya Türki kavimler olarak bilinen, onlarca halkı meydana getiren aşiret, boy ve imparatorlukların altı bin yıllık karmaşık tarihi hakkında özgün bir sentez… Şimdiden Türk-Osmanlı çalışmalarının zirvesinde yer alan Findley her türlü hürmeti tamamen hak ediyor."

Kemal Karpat, The Historian

"Findley’in çalışması Türklerin tarihini daha geniş bir dünya tarihi bağlamı içinde değerlendirmesi ve modernliğin etkisini geniş kapsamlı bir şekilde ele alması hasebiyle hayranlık uyandırıcı…"

Middle East Journal

* Türklerin ataları kimlerdi?

* İslamiyet’ten önce Türkler nerelerde, nasıl yaşardı?

* Hangi imparatorluklar ticaret ve haraç imparatorluklarıydı?

* Türkler dinlerini değiştirip İslamiyet’i kabul edince hayatları nasıl değişti ve diğer dinlerle münasebetleri nasıl devam etti?

* Dünya tarihi açısından Türklerin dinlerini değiştirmesi ne gibi sonuçlar doğurdu?

* İslamiyet ile imparatorluğu bünyesinde birleştiren Osmanlıları diğer Türk halklarından ayıran unsurlar nelerdi?

* Modernizmin küresel dokusu Türk halklarının hayatını nasıl değiştirdi?

Dünya Tarih Derneği ile Türk Araştırmaları Derneği’nin eski başkanı, Türkiye Bilimler Akademisi Onur Üyesi Tarihçi Carter V. Findley, Dünya Tarihinde Türkler kitabında, Türk halklarının ortaya çıkışını, kurdukları ilk devletleri, Müslümanlığı kabul ederek ilk büyük dönüşümlerini, daha sonra moderniteyle karşılaşarak ikinci büyük dönüşümlerini Türklerin tarihini günümüze kadar getirerek enfes bir üslupla anlatıyor.

Dünya Tarihinde Türkler

Satış Noktaları

Back To Top