skip to Main Content
Duygusal Olarak Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek

Duygusal Olarak Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek

Hepimiz duygusalolarak sağlıklı çocuklar yetiştirmek isteriz. Güvensiz, mutsuz, yapayalnız bir çocuk yetiştirmek isteyen bir tek anne baba yoktur. Önemli olansa şudur: Bunu nasıl yapacağız?

Duygular, özellikle de öfke, hayal kırıklığı, kıskançlık, reddedilme gibi kuvvetli ve zorlu duygular çoğu çocuk için baş edilmesi güç şeylerdir. Bir arkadaşına öfkelenen çocuğunuzun önünde bir sürü seçim olabilir; kaba güç kullanmayı seçebilir, sinip kalabilir ya da tüm duygularını ifade ederek sözle direnebilir. Bu seçimlerin her biri çocuğun duygusal hayatında farklı bir patika çizecektir.

Seçimlerimizin toplamından oluşan hayatı güzelleştirmek için yapılması gereken belki de çok basittir: Durmak, sakinleşmek ve iyi bir seçim yapmak.

Dünya çapında binlerce çocuğun duygusal sağlık kazanma yolculuğuna rehberlik eden Maureen Healy daha mutlu ve daha sağlıklı çocuklar yetiştirmenin ipuçlarını sunuyor.

“Hiçbir duygu kötü değildir, önemli olan o duygunun nasıl ifade edildiği ve yönetildiğidir” ilkesini benimseyen kitap, çocuğunuzu ve onun duygularını anlamak için müthiş bir anahtar.

Nihayet, çocuklarda duygusal sağlık üzerine muhteşem bir yol haritası ve şaşırtıcı bir şekilde uygulanabilir yöntemler… Gerçek hayattan örnekler ve her anne babanın, öğretmenin ya da danışmanın ilgilenebileceği öğretici senaryolar. Bu kitap sahiden bir hediye.

Linda Graham

DuygusalOlarakSağlıklı Çocuk Yetiştirmek, hem uygulanabilir hem de dönüştürücü güçte öneriler sunuyor; çocuk için, anne baba için ve anne baba ile çocuk arasındaki ilişki için. Bu kitabı okuyun, tekrar tekrar okuyun ve daha önemlisi, burada yazılanları uygulayın.

Tal Ben-Shahar

DuygusalOlarakSağlıklı Çocuk Yetiştirmek, bugünün dünyasında daha sağlıklı ve sonuç olarak daha mutlu çocuklar yetiştirmek isteyen herkese yardımcı olacak.

Michele Borba

Duygusal Olarak Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek

Kitaptan Alıntılar

* Duygusal açıdan sağlıklı zihin yapısı duyguları ne olumlu görür ne de olumsuz. Yaşanan an’da kalır. Yaşadığı an’la cesaretle yüzleşir. Hem kendisi hem de başkaları için olumlu seçenekleri kovalar. Yapışmadan ya da sakınmadan duygularının gelip gitmesine izin verir. Duygularını iyileşme yönünde bir rehber olarak kullanır.
* Öfke normal ve sağlıklı bir duygudur. Önemli olan, bu duyguya nasıl cevap verdiğimiz ve bunu çocuğumuza nasıl öğreteceğimizdir. Bütün çocuklar, özellikle de öfkeden ateş kesilme eğiliminde olanlar, duygularını dışarı vurmalarını sağlayacak yapıcı yollara ihtiyaç duyarlar.
* Bazı çocuklarsa üzüldüklerinde donup kalırlar; üzgün, bunalmış ve yalnız olmaları demektir bu. Duygularını içselleştirmeye ve dış dünyadan soyutlanmaya meyillidirler. Donup kalan kızlar ve oğlanlar “Beni yalnız bırakın” diyebilir, odalarında yalnız kalıp ağlamak isteyebilirler. Üzülebilir ve kimsenin kendilerini anlamadığına inanabilir, bu nedenle daha önceden zevk aldıkları günlük aktivitelerinden uzaklaşabilirler.
* Üzüntü duymak normal ve hayatın çeşitli olaylarına verilen sağlıklı bir cevaptır ama sık sık donup kalan bir çocuk, dengesine yeniden kavuşma yollarını öğrenme ihtiyacında demektir.
* Öfke söz konusu olduğunda kuşkusuz en büyük zorluk, bu duygunun hızıdır. Bir çocuğun hafife alındığını hissetmesiyle bağırmaya başlaması arasında çoğunlukla sadece birkaç saniye vardır. Ama eğer uyaran ile cevap arasındaki boşluğu uzatabilirsek kendisine en küçük pizza diliminin düştüğünü varsayan çocuk derin bir nefes alabilir ve bu duruma daha farklı bir cevap verebilir. Kendini sakinleştirmeyi ve otomatiğe bağlamak yerine daha sakin bir noktadan cevap vermeyi öğrenebilir.

Satış Noktaları

Back To Top