skip to Main Content
Faith In The Laboratory

Faith in the Laboratory

Dünyanın yaradılış gayesi nedir?

İnancın psikolojik sağlığa etkileri nelerdir?

Kanıta dayalı din nasıl olur?

İnsan kendini hem özgür hem de Yaratıcı’nın varlığına teslim olmuş hissedebilir mi?

İnanç geni var mıdır?

Din bir takıntı mıdır?

Ruh nasıl bir programdır?

Ruh, beyin, beden ilişkisi nasıl olur?

Bilim ne zaman dinin alanına müdahale eder?

Dua ve ibadetin psikolojik ve fizyolojik faydaları nelerdir?

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın inancı adeta laboratuvar ortamında incelediği çalışması İnanç Psikolojisi ve Bilim, Faith in the Laboratory adıyla yapılan İngilizce baskısıyla inanç ve bilim ilişkine getirdiği farklı bakışı evrensel düzeyde okurla buluşturuyor.

Faith in the Laboratory

Satış Noktaları

Back To Top