skip to Main Content
Hay Sultan

Hay Sultan

Hasan’ın soyundanım, ‘Has Oda’dır makamım,

Ricalin boyunları üstündedir ayaklarım

Gavsü’l-Azam’dı o, evliyalar sultanı idi. Allah Resulü, evliyalar için “kibrit-i ahmerden daha kıymetlidirler,” demişti. Kibrit-i ahmer, taşı altına çeviren iksirdi. Kâmil mürşitler kibrit-i ahmer gibi olurdu. Kararmış kalpleri ihya edip iman nuruyla yeşertirken toprak olmuş kalpleri altın ederlerdi.

Hay Sultan’dı. Tüm perdeler kalkınca ruh cevherinde görünen İsm-i Hayy’dı.

Kelam onu anlatmakta aciz kaldı. İdrak onu anlamakta zorlandı.

İsa sırrının taşıyıcısı Kün Sultan’dı.

Allah Resulünün sevgilisiydi. Yerde iken Arş-ı Azam’ı ve İsrafil’in azametini temaşa edendi.

O öyle bir sultandı ki Yüce Allah’tan, müritlerinin tevbe etmeden ruh teslim etmemesi için söz alan tek evliya, Sultan-ı Naz’dı.

Hay Sultan, Nuriye Çeleğen’in kaleminden, Sultanü’l-Evliya Abdülkâdir Geylânî Hazretlerine dair çok etkileyici bir eser. Asırlara feyz hazinesi olmuş bir ummandan nasipdar olmak isteyenler için…

Hay Sultan

Kitaptan Alıntılar

*Ayrılık, dünya ile nefis bağlarını koparırdı. Onun için ayrılık nefisten tutar, vuslat kalbi kucaklardı.
*Dünyadan veda etmeyenler dünyayı feda edemezlerdi.
*Kurban bayramı on sekiz bin âlemin Mekke ağzından dile gelip Arafat’ta kelama durmasıydı. *Vakfe, nefisleri O’na kurban ederken kalbin ellerinden tutup tüm yaratılmışlarla, gelmiş geçmiş tüm ruhlarla Rabbe kurb olma anıydı.
*Kul, kalbin, Tur dağı gibi tecelliden parçalanmaması için, kurban bayramı süresince Allahu Ekber der, hem kalbini teskin eder hem de o kurb anına girerdi.
*An’ın tüneli yok, geçmiş ve gelecek diye. An’ın kendisi var. Vahid an’da tüm anları cem etmiş. Vahid’in penceresinden bakılabilse bir an’ın içinde tüm an’lar seyredilir.
*Rabbe emmare nefis ile gidilemez. Çünkü orası vahdet dairesidir. O zaman birlik sağlanmaz.
*Her hayır ve güzellik nefsi bırakmakla bulunur.

Satış Noktaları

Back To Top