skip to Main Content
Hazreti Fatıma (Ra)

Hazreti Fatıma (Ra)

Müminlerin annesi Hz. Fâtıma’nın hayatı Salih Suruç’un kaleminden okuyucusuyla buluşuyor. Efendimizin yüreğinden ve nurundan bir parçadır Hz. Fâtıma. Sevgi, şefkat, sadakati ve tavrındaki benzerliğiyle; “Babasının annesi”dir. Hayaline ve gözüne hiçbir günahın değmediği kadındır. Hazreti Meryem’in saadet asrına izdüşümüdür. Sevenini cehennemden uzak tutandır. Muhteşem Ehl-i Beyt ağacının nuranî çekirdeği, Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesidir. Çağları iman, irfan, hikmetle aydınlatan ve muhabbetle yaşanır kılan mübarek neslin annesidir. Bizim annemizdir… Eser, yazarın akıl ve mantık süzgecinden akan bilgiler ile gönlünden taşan duygularının satırlara dökülmüş anlatımıdır. Adı Cennet’le özdeşleşen Hazreti Zehrâ’yı anlamak ve anlatmak kastı taşıyan benzersiz bir çalışmadır.
Hazreti Fatıma (Ra)

Satış Noktaları

Back To Top