skip to Main Content
Hilalin İki Ucu

Hilalin İki Ucu

1470’li yıllar…

Endülüs İslam Devleti’nin son demleri…

Bir yeniçeri, Deliormanlı Poyraz…

Endülüslü müstensihe, Amber…

Âlim İmam Nasr…

Şimdilerde dinine uzak düşmüş eski din adamı Geronimo…

Yakılarak yok edilmekte olan bir medeniyet, çöküşü durdurmak için çıkılan soluk soluğa bir yolculuk, medeniyetin temel taşı kitapları kaçırıp çoğaltarak kurtarmaya çalışan gözü pek kahramanlar ve ansızın inen akşamın gölgesinde derinden derine yeşeren bir aşk…

Mine Sultan Ünver’den, bir medeniyet romanı, Hilalin İki Ucu: Osmanlılar Endülüs’te.

Hilalin İki Ucu

Satış Noktaları

Back To Top