skip to Main Content
Hz. Ömer’in Liderliği Ve Yöneticiliği

Hz. Ömer’in Liderliği ve Yöneticiliği

İnsanlık asırlardır zor zamanlardan geçi(rili)yor…

Tüm dünya milletlerinin ve özelde Müslüman toplumların modern zamanlarda çektikleri varlık buhranlarını, maruz kaldıkları insanlık dışı muameleleri, zihin-kalp eksenindeki parçalanmışlıkları bertaraf etmede rehber ve referans olabilecek güçlü bir modeldir Hz. Ömer.

Hz. Ömer’in hayatını gerek bireysel, gerekse siyasal ve idari yönleriyle mercek altına aldığımızda, karşımıza günümüz dünyasının aramakta olduğu “lider” portresi çıkar. Ömer’ini Arayan Yüzyıl yüksek performanslı takım oluşturmasından stratejistliğine, sabır ve tahammülünden proaktifliğine kadar pek çok özelliği ile “ideal lider” portresinin kodlarının Hz. Ömer’in yöneticilik anlayışında saklı olduğunu gösteriyor. Dahası günümüz dünyası için bir umut ışığı sunuyor.

Ömer’ini Arayan Yüzyıl, Hz. Ömer’in hayatını, özellikle de halifeliği döneminde sergilediği idareciliği Modern Liderlik Teorileri ışığında incelerken, günümüzün dünyasına çok önemli doneler vermekle kalmıyor, “Liderlik Teorileri” ortaya atarak bu işi bildiğini iddia eden batı dünyasını, yaşadığı örnek hayatıyla uygulayıcısı olduğu Peygamber modeline hayran bırakıyor.

İster bir şirket yöneticisi olun, isterse bir devlet… İsterse yalnızca bir aile babası, bir öğretmen… Hz. Ömer’den alınacakçok sırlar var.

Hz. Ömerin Liderliği ve Yöneticiliği

Kitaptan Alıntılar

Hz. Ömer hilafeti boyunca geniş alanda üç ana cephede mücadele vermesine rağmen, ordusunun büyük başarılar kazanmasının arkasında mükemmel taktik ve talimatların yattığını görürüz. Kendisi hilafeti müddetince savaşlara bilfiil katılmadığı halde, komutayı devamlı elinde bulundurarak asker ve komutanlarını talimatlarıyla yönlendirmiş, onları profesyonel olarak eğitmiştir.
Hz. Ömer, anlayışlı ve zeki insanları kendinden üstün görerek, onları mükâfatlandırmıştır.
Karakteristikler, bir lider olarak öne çıkabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve yeteneklerin toplamıdır. Hz. Ömer’in de ekseriyetle proaktif, bazen de aktif şekilde dâhil olduğu liderlik karakteristikleri şöyledir:
Eyleme Yönelik Olma
Takım Ruhu Oluşturma ve Takımla Bütünleşme
Komuta Becerilerine Sahip Olma
Ahlâk Kurallarına Uyma ve Tutarlı Olma
Ortaklaşa Vizyon ve Amaç Oluşturabilme
Başkalarına Esin Verme ve Motive Etme
Karmaşık Durumlarda Hızlı ve Doğru Karar Verebilme
Sonuç Almak
Abdullah b. Mes’ud, Hz. Ömer’i şu sözleriyle özetliyor: “Ömer’in Müslüman olması fetih, hicreti zafer, halifeliği de rahmetti.”
**
Hz. Ömer hilafete geçişte yaptığı ilk konuşmasında, “Kabe’nin Rabbine yemin ederim ki sizleri yolun doğrusuna ileteceğim.” diyerek bu konudaki kararlığını dile getirmiştir.
**
Hz. Ömer, geniş sınırlarda kazanılan zaferlerin sarhoşluğuna kendini asla kaptırmamış, Müslüman olsun, olmasın bütün halkın haklarını sonuna kadar korumuştur. Muzafferiyetin getirdiği büyük gücü kontrol altında tutmayı başarmıştır. Bu hususu yapılan antlaşmaların hepsinde görmek mümkündür.
**
Hz. Ömer, Mısır Valisi olan Amr b. As'a şunları yazmıştı:
"Duyduğuma göre kendine bir minber yaptırmışsın ve ara sıra çıkıp insanlara tepeden bakıyormuşsun. Acaba, sen orada ayakta durup Müslümanlar ayaklarının seviyesinde dururken, senin ayakta durup onlar hitap etmen yetmedi mi? Sana o minberi yıkmanı emrediyorum."
**
Yönetim işi, ancak haksızlık ve zulümden uzak bir şiddet, zafiyetten öte bir yumuşaklık ile kurtuluşa erer.

Satış Noktaları

Back To Top