skip to Main Content
İhtilaller Ve Darbeler

İhtilaller ve Darbeler

Kimi insanlar için liderlik ve iktidar, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tutku olmuştur ve insanlık tarihi, yönetenlerle yönetilenlerin karşılıklı mücadeleleriyle doludur.

Gücün iktidar olduğu ilkçağlardan, iktidarın el değiştirmesinin belirli kurallarla bağlandığı günümüze kadar, yönetenler kendi aralarında çekişmekten geri durmamışlar, “iktidar” olmanın dayanılmaz cazibesine kapılmışlardır.

Eski Yunan ve Roma’dan günümüze kadar yaşanan iktidar çekişmelerine, bu mücadele çerçevesinde gerçekleşen ihtilal ve darbeleri okurken, insanlık tarihinin politik seyrini de izleyeceksiniz.

Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler, politik ufuk çizerken insanlık tarihini de farklı bir boyutuyla mercek altına alıyor.

İhtilaller ve Darbeler

Satış Noktaları

Back To Top