skip to Main Content
İlahi Mesajlar Toprağı Filistin

İlahi Mesajlar Toprağı Filistin

Bu kitap ürkütücü gerçekleri, kaynak ve delilleriyle ortaya koyarak haykırdığı için Batı’da yasaklandı. O yüzden hiçbir kitabevinde bulunmuyor. Kitabı okuyunca kimlerin, neden yasakladığını görecek, yasaklayanların mı yoksa yazarın mı haklı olduğuna siz karar vereceksiniz. Sadece şu kadarını hatırlatmakla yetinelim: Churchill’in Üçüncü Dünya Savaşı’nın Ortadoğu’da patlak vereceğini ve bunun da İsrail yüzünden çıkacağını söylediği rivayet edilir. Bernard Granotier’nin de herhalde Churchill’in o sözünden hareketle kaleme aldığı Üçüncü Dünya Savaşı’nın Sebebi İsrail adlı bir kitabı bulunuyor.

Bu kitap, bizi çok yakından ilgilendiren Ortadoğu’nun dünü, bugünü ve yarınıyla ilgili vazgeçilmez bir kaynak eser; Batı’nın ve onun efendisi ABD’nin gerçek yüzünü gözler önüne seren bir çalışma.

İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin okunmadan Ortadoğu hakkında yapılacak her değerlendirme eksik kalacaktır.

İlahi Mesajlar Toprağı Filistin

Kitaptan Alıntılar

Yahudilere karşı ilk büyük “katliam”lar, Filistin yolundaki Hıristiyan savaşçıların katliamlarıdır.
*
Yahudilerin (“seçme” olmaksızın), bizzat Siyonist ilkelerin gereği, ülkenin geri kalanından tecrit edilmek yerine, tam aksine (dinî ve manevî özelliklerinden en ufak bir şeyi dahi terk etmeden) halkla bütünleşerek kurulmalarının tipik bir örneği bize, Yahudilerin imhası şeklindeki şeytanî projeden Yahudilerin handiyse tamamının kurtarıldığı Avrupa’nın tek ülkesi Danimarka tarafından verilmiştir.

Satış Noktaları

Back To Top