skip to Main Content
İnanç Psikolojisi Ve Bilim

İnanç Psikolojisi ve Bilim

Dünyanın yaradılış gayesi nedir?

İnancın psikolojik sağlığa etkileri nelerdir?

Kanıta dayalı din nasıl olur?

İnsan kendini hem özgür, hem de yaratıcının varlığına teslim olmuş hissedilir mi?

İnanç geni var mıdır?

Din bir takıntı mıdır?

Ruh nasıl bir programdır?

Ruh, beyin, beden ilişkisi nasıl olur?

Bilim ne zaman dinin alanına müdahale eder?

Dua ve ibadetin psikolojik ve fizyolojik faydaları nelerdir?

Modern dünya, aklı ve bilimi yegane değerler sayıp kutsarken; inanç konusunu bilim ile birlikte anmaktan, iki olguyu aynı çizgide buluşturmaktan adeta kaçındı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu kitapta “inanç” konusuna bilimsel bir yöntemle yaklaşıyor. Bunun ötesinde, sağlam inancın ve onunoluşturduğudini geleneğin ruh sağlığı için gerekliliğini vurguluyor.

İnanç Psikolojisi ve Bilim

Kitaptan Alıntılar

Materyalist varoluşçuluğun yerini, delile dayalı ilahi varoluşçuluğa terk etmekten başka çaresi kalmamıştır. Aklın bütün okları ezeli ve ebedi olan, her bilgiye sahip, hikmetle hareket eden, şerleri ölüm ötesi imtihanı gibi hikmetlerle yaratmış olan, her şeyi kontrol edebilen, her şeye gücü yeten, doğmamış ve doğurulmamış, madde cinsinden olmayan, zamandan bağımsız var olan, kendini göstermeyen bir gerçekliğe yani tek tanrılı dinlerin İlahi gerçekliğine işaret ediyor.
İnsan zihnini ve davranışını anlamaya çalışan ruh bilimciler; matematik, fizik ve biyolojiden aldıkları yardımlarla dinin sadece bilgi boyutunu değil, sağlam inanç boyutuna da açıklık getirebilmektedirler.
Darwin ve Freud’a göre insan ile böcek aynıdır. Bu düşünceye göre insan tesadüfen var olan, içgüdüleri ile hareket eden, yemekten ve üremekten başka amacı olmayan; bencil, çıkarı peşinde koşan, güçlü olursa yaşayabilen bir varlıktır. Bu görüş, öldükten sonra yok olan, kimseye hesap verme mecburiyeti taşımayan, sevgi ile cinselliği eş değer şekilde yaşayan, sorumsuz, özgür ve bağımsız, arzuları peşinde koşan insan modelini savunmaktadır.

Satış Noktaları

Back To Top