skip to Main Content
İslâm’da Şehir Ve Mimari

İslâm’da Şehir ve Mimari

Şehir ve mimari üzerine derinlikli düşünceleriyle tanınan Turgut Cansever’in İslâm mimarisi ve şehirciliği konusundaki görüşleri, ilk defa derli toplu bir şekilde bu kitapla okuyucunun karşısına çıkıyor.

Osmanlı şehrini, İslâm mimarisinin temel meselelerini, mimarlık mirasının korunma yollarını, İslâm şehrinin belirleyici özelliklerini ve İslâm mimarisi ve şehrinin gelecekte hangi esaslardan hareketle kurulabileceğini felsefî ve tasavvufî bir temelde, çağdaş ve geleneksel ustalardan yararlanarak tartışan Cansever, yalnızca şehir planlamacıları ve mimarların değil, genel okuyucunun da ilgiyle takip ettiği bir düşünür.

İslâmda Şehir ve Mimari

Satış Noktaları

Back To Top