skip to Main Content
Kadın Ve Evlilik

Kadın ve Evlilik

Türkiye’de kadınlar üzerinde en büyük tesire sahip yazarların başında Şule Yüksel Şenler gelir. Hayatı ve yazdıklarıyla dikkatleri üzerine çeken, geniş kitleleri derinden etkileyen Şule Yüksel Şenler kadınlar için sembol bir isimdir.

Şenler, kalemiyle verdiği mücadelede bedeller ödedi ama açtığı çığırın peşinden kitleleri sürükledi. Yazılarıyla, konuşmalarıyla, kitaplarıyla, özellikle birkaç neslin kült kitabı haline gelenromanı Huzur Sokağı‘yla Türkiye’deki değişimin/dönüşümün öncülerinden oldu. Yetiştirdiği, emek verdiği insanlar ülke yönetiminde söz sahibi bugün.

Kadın ve Evlilik, yazarın kadın sorunlarına ağırlık verdiği, tecrübeleriyle günümüze ışık tutan bir eser. Yazdığı döneme has sorunlarla birlikte bugüne ışık tutacak yol göstermeleriyle ve hayatımıza dokunan yönleriyle önemli bir çalışma. Evlilik hayatına dair gözlemleri, genç kızların yaşadığı sorunlar, kadınların ailede ve toplumdaki yerinin/tavrının ne olması gerektiğine dair öngörüleri bugünün de ihtiyaçlarına cevap niteliğinde.

Kadın ve Evlilik

Kitaptan Alıntılar

Evet, bugüne kadar bu mevzuda sayısız müşahedeme dayanarak üzüntü ve esefle kaydetmek isterim ki erkekler, samimi arzu ve isteklerinde ziyadesiyle haklı olmakla beraber,
iman hakikatlerine kavuştuktan sonra hanımlarına karşı hal ve harekât tarzlarında çok kere tamamen yanlış bir rota takib etmelerinin cezasını neticede pek nâhoş bir şekilde çekmekte ve hanımı ile çocuklarına da fazlası ile çektirmektedirler.
Evlilik sonrası hidâyete nail olan erkeklerin yanıldıkları bir tek nokta varsa, o da hanımlarının hidâyetini kolaylık bakımından kendi hidâyetleri ile bir tutmaları, onların İslâmî emirlere riayetlerini, kendilerininki kadar basit zannetmeleridir..
Kadınlar hakkındaki bu yanlış zan, dirayetsiz bir doktorun, hastaya yanlış teşhis koymasına ve dolayısıyla yanlış tedâvi tatbik etmesine benzemektedir.

Satış Noktaları

Back To Top