skip to Main Content
Kayı 2: Cihan Devleti – Fatih

Kayı 2: Cihan Devleti – Fatih

Sultan Mehmed alayla şehre girdi ve Ayasofya’ya geldi. Atından inerek mabedin içine girdi. Ayasofya’nın içinde bulunan patrik ve halk, padişahın ayaklarına kapanarak ağlaşmaya başladılar. Fatih Sultan Mehmed elleriyle susmalarını işaret etti. Ortalığı sükûnet kaplayınca patriğe:

“Ayağa kalk! Ben Sultan Mehmed, sana ve arkadaşlarına ve bütün halka söylüyorum ki bugünden itibaren artıkhayatınız vehürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız.”

Fatih Sultan Mehmed

Yediden yetmişe herkese tarihi sevdiren kıymetli ilim adamı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in kaleme aldığı KAYI serisinin ikinci kitabında, Söğüt ve Domaniç’te başlayan ve bir asra varmadan gerçek bir dünya gücüne dönüşen Osmanlı’nın başarılarınınikinci perdesini okuyacaksınız.

KAYI II: Cihan Devleti’nde; Sultan Çelebi Mehmed’in Fetret Devri’nden çıkardığı devlete, oğlu II. Murad Han zindeliğini ve itibarını yeniden kazandırmakla kalmıyor; Osmanlı’yı Rumeli’den söküp atmak üzere son bir hamle ile yeniden harekete geçen Haçlı ordularını 1444’te Varna’da ve 1448’de Kosova’da darmadağın ediyor. Nihayet 1453’te Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethiyle gazâ aşkı artık yeni fikre yöneliyor: Cihan Hükümdarlığı!

Kalemle kılıcı hep yan yana kullanmış Osmanlı padişahlarından II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed’in seferleri, özel yaşamları, hocaları, imar faaliyetleri, idari, insani ve dinî yönlerine dairnice ayrıntıhepsi bu kitapta, bir tarih ziyafeti tadında…

Kayı 2: Cihan Devleti – Fatih

Satış Noktaları

Back To Top