skip to Main Content
Kısa Türkiye Tarihi

Kısa Türkiye Tarihi

“Türkiye tarihi, Cumhuriyet’in ilanından ve bilhassa 1932 Tarih Kongresi’nden 1950’lere kadar -hatta bazı çevrelerce ondan sonra da- Osmanlı ve Selçuklu tarihlerinden kopuk bir şekilde yeni bir insan ve yeni bir toplum yaratmak amacıyla ele alınmıştır. Devlete hâkim tek parti rejiminin bu kararı her ne kadar toplumu geçmişinden ve kültüründen koparamamışsa da Türkiye’deki tarihî düşünceyi birçok bakımdan etkilemiştir.”

Kemal H. Karpat

Değişen dünyayla birlikte 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde başlayan “modernleşme” hareketinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, Cumhuriyet’in ilk yüzyılına, 2012’ye kadar uzanan hikâyesi…

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden Prof. Dr. Kemal H. Karpat’ın kalemiyle 1800’den bu yana yaşanan olayların incelendiği Kısa Türkiye Tarihi, Tanzimat’tan Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine, Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’e, Cumhuriyet rejimiyle literatürümüze giren “demokrasi” ve “laiklik” kavramlarının sorgulandığı çalkantılı seçim dönemlerine, Atatürk Türkiyesi’nden AKP’ye kadar pek çok dönüm noktasını ele alıyor.

Kısa Türkiye Tarihi, modernleşmenin ve demokratikleşmenin serüveniyle birlikte iki askerî darbe, üç muhtıra, yedi darbe girişimini de anlatıyor.

Din, ırk, devlet, ulus, modernleşme ve gelenek gibi pek çok kavrama Osmanlı ve Türkiye bağlamında ışık tutan bu kitapla, Türkiye tarihini Prof. Dr. Kemal H. Karpat’tan dinleme imkânı bulacaksınız.

Kısa Türkiye Tarihi

Satış Noktaları

Back To Top