skip to Main Content
Korkacak Ne Var!

Korkacak Ne Var!

İnsan, hayata gözlerini ilk açtığı andan itibaren korkularla tanışıyor. Sonrasında çocukluktan yaşlılık dönemine kadar birçok farklı korkuylakarşılaşıyor.Kimikorkularınüstesinden kolaylıkla gelirken bazılarıömür boyuyakasından düşmüyor. Çoğu zaman kaynağını, nedenini ve tedavi yöntemini bilemediği bu korkular, insanın hayatını karartmaya devam ediyor.

Uzman Psikolog Yıldız Burkovik ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Oğuz Tan, uzun yılların birikimine dayanan tecrübelerini bu kitapta bir araya getirdiler.Korkunun nedenleri, biyolojik tezahürleri,farklı korku türleri,korkuyla baş etme yolları ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra korkularınmüzikle tedavisi, psikoterapi teknikleri, bu dertten mustarip ünlülerin yaşadıkları ve fobiler sözlüğü gibi okurun ilgisini canlı tutan konulara da değindiler.

Şimdiye kadar korkular peşinizi bırakmamış olabilir… Amaartık korkularınızla aranızda bu kitap olacak!

Korkacak Ne Var!

Kitaptan Alıntılar

Korku duygusu insanın psikolojik savunmasını harekete geçirir. Korku ile yapılan mücadele, hayatta ve ayakta kalma, sorun çözme yeteneğimizi geliştirir. Korkularımızdan beslenen savunmalar bazı durumlarda aşırı bir hal alır ve kişide hastalık derecesinde tepkiler oluşur.
Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştıklarında aşırı anksiyete (kaygı) duyarlar. Yaşadıkları korkunun saçma olduğunun farkındadırlar, ancak mantık ve düşünce yoluyla korkularını engelleyemezler.
Korku, kişinin olaylara verdiği farklı tepkilerle şekillenir; bunların en baskını ise duygusal tepkilerdir. Korku anında gösterilen tepkiler kişiye özgüdür, bireyseldir. Bununla birlikte bireylerin gösterdikleri korku tepkileri büyük ölçüde benzerlik taşır.
Korkunun en belirgin duygusal tepkilerinden biri, huzursuzluk hissi ve kaygıdır. Huzursuz olan kişi, duyduğu tedirginliğin ve endişenin birleşmesiyle heyecanlanır, bunun sonucunda birtakım dengesiz davranışlar gösterebilir.

Satış Noktaları

Back To Top