skip to Main Content
Kulluk Kitabı

Kulluk Kitabı

“İlim, apaçık bir sualdir. Aşk ise gizli bir cevaba benzer.”

Muhammed İkbal

Derin bir aşkın tek heceli mahsülü içinde tefekkür kâinatını gizleyen adam…

Madde ve aklın baş döndürücü bir süratle gemi azıya aldığı bir devirde imanının bütün kudreti, aşkının bütün heyecanı ile feryat eden İkbal, uçuruma giden insanlığı “gönül” denen âleme çağırdı. Hitabı genelde tüm insanlığa, özelde yabancı esareti altındaki Hint Müslümanlarına idi. Emeli, insanlığa İslam’ın hür, asil ve kahraman ruhunu aşılamak olan büyük düşünürün feryadı, bugünün insanını da kuşatıyor.

Kulluk Kitabı, kainatın kabuğunu delip ta kalbine varmak isteyen İkbal’in Hicaz Armağanı, Yeni Gülşen-i Raz, Kulluk Kitabı ve Musa Vuruşu isimli eserlerinden oluşuyor.

Kulluk Kitabı

Kitaptan Alıntılar

Frenk tuzağına tutulmuş Müslüman, kolay kolay gönül denen şeyi ele geçiremez. Başkalarının kapısına yüz sürdüm. Artık bu yüz; Ebuzer ve Selman gibi secdeye kapanamaz.
**
Benim her kayıttan sıyrılmış olan gönlüm bir ıstırap içindedir. Acaba Cenab-ı Hak beni azarlayacak mı, yoksa lütf ile hitap edecek mi? Şeytanın dahi gönlünü incitemem. Benden ara sıra sadır olan günah, bir doğru iş yapmaktır.
**
Benim malım, mülküm derde aşina bir gönüldür. Kısmetim boğuk bir feryaddır. Benim mezarım üzerine lale çok güzel yaraşır; zira hem susar, hem de kanlı kanlı terennüm eder.
**
Canım, yolu Mekke'den geçen şehre doğru öyle coşmuş koşuyor ki, beden ona yetişemiyor. Sen burada kal ve (Hakk'ın) has kulları ile düş kalk. Ben sevgilinin diyarına can atıyorum.
**

Satış Noktaları

Back To Top