skip to Main Content
Kutü’l-Amare-Kut Almış Ordunun Zaferi

Kutü’l-Amare-Kut Almış Ordunun Zaferi

“Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz. 1500 senelik İngiliz tarihine böyle bir vakayı ilk defa sizin süngüleriniz yazdı!”

Kutü’l-Amare Kahramanı Halil Kut Paşa

Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden biri hiç şüphesiz Irak Cephesi’dir. Bu cephenin en stratejik kazanımı ise “yenilmezlikleriyle” nam salmış İngilizlere karşı elde edilen Kutü’l-Amare Zaferi’dir. Osmanlılar açısından bu önemli zafer büyük bir moral kaynağı olmuş, elverişsiz koşullara ve yetersiz kaynaklara rağmen İngilizlerin inadını sebatla kırmayı başarmışlardır.

• I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nin, dolayısıyla Kutü’l-Amare kuşatmasının önemi nedir?

• Irak Cephesi’ndeki muharebelerin yapıldığı coğrafya askerî anlamda hangi özelliklere sahipti?

• İngiliz ve Osmanlı ordusunun bu cephedeki askerî/sosyal durumu kuşatmadan önce ve sonra nasıldı?

• Kutü’l-Amare kuşatması hangi koşullar altında, nasıl cereyan etti?

• Zafer öncesinde Osmanlı Kıtaatı Kumandanı Halil Kut Paşa, İngiliz Kuvvetleri Kumandanı General Charles Townshend’e gönderdiği mektupta neler yazıyordu?

• İngilizler, esirleri mukabilinde Halil Kut Paşa’ya rüşvet teklif etmişler miydi?

• Zafer sonrasında yerli ve yabancı basında ne tür haberler yayımlandı?

Askerî tarih alanında yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken araştırmacı/yazar Erhan Çifci Kut Almış Bir Ordunun Zaferi/Kutü’l-Amare adını verdiği bu eseriyle; muharebeyi hazırlayan fiziki/sosyal koşulları, her iki tarafın savaşın seyrini değiştiren aktörlerini, savaşın safha safha, nasıl cereyan ettiğini ve sonuçlarını bir film senaryosu tadında kaleme almıştır. Çifci çoğu ilk kez bu eserde yayınlanacak haritalar, belgeler ve fotoğraflar eşliğinde muharebenin her safhasını konuyla alakalı yerli/yabancı pek çok kaynağı mukayeseli biçimde gözden geçirip, hamasetten uzak ve objektif bir bakış açısıyla yazarak bu alandaki önemli boşluğu doldurmuştur.

Kutül-Amare-Kut Almış Ordunun Zaferi

Kitaptan Alıntılar

• 21 Şubat 1916 günü sabah saatlerinde 45’inci Tümen mevzilerinden yükselen ezan sesleri Müslüman Hintli askerler üzerinde manevi bir tesir yapmış ve bazı Hintli askerler topluca Osmanlılara iltica etmişti.
• Zira dünyanın en büyük savaş donanmasına sahip olan İngilizler açısından bölgeden sağlanan petrol tedariği hayati önem taşıyordu.
• Arap aşiretlerinin kaypak yapısını iyi bilen İngilizler bu yüzden yerli Arapları silahlandırmamışlar, bölgedeki işlerini İngiliz ve Hint kökenli askerler vasıtasıyla halletmeye çalışmışlardı.
• Kutü’l-Amare kuşatmasında Osmanlılar sayı ve kalite açısından ciddi düzeyde top sıkıntısı yaşamaktaydılar. Bu sıkıntıyı giderebilmek için alınan önlemlerden biri de Bağdat hükûmet konağının önünde bulunan Sultan IV. Murad döneminden kalma bir topu cepheye getirmeleriydi.
• Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz.
• Allah’ın büyüklüğüne bakınız ki, 1500 senelik İngiliz devletinin tarihine bu olayı ilk defa yazdıran Türk süngüsü oldu. İki senedir devam eden Cihan Harbi böyle parlak bir olay daha göstermemiştir.
• Bununla beraber Almanya’daki okullar eğitime 1 gün ara vermiş, sokaklara Alman ve Osmanlı bayrakları asılmış, Berlin ve Brandenburg’taki okullarda resmî kutlama törenleri yapılacağı duyurulmuştu.
• Askerî Orkestra Müdürü Paul Ivan bu zaferin anısına “Kutü’l-Amare Zafer Marşı” adında bir marş yazıp bestelemiş ve marş Padişah V. Mehmed Reşad’a sunulmuştu.
• İngilizler bir taraftan General Townshend ve birliklerinin 4 ay 23 gün boyunca oldukça zor şartlar altında göstermiş oldukları direnişe saygı duymakta, diğer taraftan ise böyle bir hezimetin nedenleri üzerinde kafa yormaktaydılar.
• Osmanlılar ise pilot Mülazım-ı Evvel Mehmed Cemal (Durusoy) ve rasıt Fettah Bey’in kullanmış olduğu uçakla gece şartlarında İngiliz birliklerini bombalayarak dünya harp tarihinde ilk kez hava bombardımanı yapmayı başarmıştır.

Satış Noktaları

Back To Top