skip to Main Content
Mehmet Fazıl Paşa

Mehmet Fazıl Paşa

Mehmet Fazıl Paşa

Daha çocuk yaştayken at binme yeteneğiyle Şeyh Şamil‘in gözüne giren…

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Dağıstan’daki özgürlük mücadelesi ile geçiren…

Ruslara esir düştükten sonra yine askeri yetenekleri sebebiyle bir Rus subayı olarak yetiştirilen ama Sultan Abdülhamid döneminde Osmanlı ordusuna katılan bir savaşçı…

Osmanlı’ya iltica ettikten sonra Süvari Kolağası rütbesiyle Devlet-i Aliyye’ye hizmet eden…

93 Harbi’nde Gazi Ahmet Muhtar Paşa ile birlikte savaşan, Aziziye tabyasındaki başarılarıyla binbaşılığa terfi eden…

I. Dünya Savaşı başlayınca Kafkas Cephesinde İhtiyat Süvari Kolordu Komutanı olarak savaşan…

İlerleyen yaşına rağmen bizzat cephenin ön saflarında gösterdiği aktif mücadele üzerine Enver Paşa tarafından eli öpülen gizli bir kahraman…

Atlara fısıldayan, aslanları dize getiren bir Kut’ül Amare şehidi…

Romanlarıyla tarihin gizli kalmış detaylarını ve kahramanlarını bugüne taşıyan İsmail Bilgin, güçlü kalemiyle Dağıstan’dan İstanbul’a, oradan Bağdat’a, yeniden Kafkaslara ve Kut’ül Amare’ye uzanan soluk soluğa bir macera ile tarihin önünde saygıyla eğileceği bir kahramanının hayatını resmediyor.

Kut’ül Amare’de Bir Aslan Terbiyecisi Mehmet Fazıl Paşa

“Zafer, zekât ister, şehadetim zekâtım olsun dilerim.”

Mehmet Fazıl Paşa

Kitaptan Alıntılar

“Zafer, zekât ister, şehadetim zekâtım olsun dilerim.”
"Dağıstan’ın dereleri, vadileri, ulu ağaçları durdukça, koyu gölgeli, serin ormanları oldukça, bu ormanların bağrında nice pınarlar, şelaleler çağıldadıkça, nereye gitmiş olursa olsun, nereye sürülmüş olursa olsun, dünyada tek bir Dağıstanlı kalsa da bizleri unutamazlar ve adım gibi biliyorum ki bizi unutmayacaklardır...”
"Ben hayatta olduğum sürece küffar ile savaşım sürecek."
"Kader, kendi kaderini çizmeye çalışanları da bir gün karşı karşıya getirir ve asıl kader o zaman tecelli eder."
"Tek arzum, atımın sırtında düşman ile çarpışırken şehit olmaktır.”
"Bu devlete, millete zaferi nasip et, zekât olarak benim canımı al. Senden son dileğim budur."
"Zafer; ona inananların, zafer için kendi canından geçenlerin, zekât olarak bahşedenlerin sayesinde gelir."

Satış Noktaları

Back To Top