skip to Main Content
Mesnevi Terapi

Mesnevi Terapi

“Bilgi çağını bilgelik çağına dönüştürürken yol göstericimiz Mevlana olacaktır. Çünkü o ruhsal yapımızdaki şifrelere dokunuyor, bizde var olan duyarlılığı harekete geçiriyor.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

İnsanlık Mevlana’yı yeniden keşfediyor. Çünkü onun öğretisi yaşadığı zamana hapsedilemeyecek kadar evrensel. Çünkü hepimizin ondan öğreneceği çok şey var. Prof. Dr. Nevzat Tarhan buradan bakarak, Mesnevi’nin çağları aşan bilgeliğinin ruha nasıl şifa olabileceğini anlatıyor.

Tarhan, Mesnevi Terapi’de Mevlana’yı günlük hayatta bize yol gösterecek bir rehber olarak tanımamız gerektiğini anlatıyor. İçimizdeki hakikati görmemizi, farkındalığımızı artırmamızı sağlayacak önerilerle, Mesnevi’yi modern psikoloji tarafından da kabul gören bir anlayışla kalbe ve ruha şifa veren bir eser olarak okutuyor.

Ve Mevlana’dan ilhamla şöyle diyor:

“İnsanın gözü kördür ışık olmadıkça,

Aşkın gözü kördür gerçekler olmadıkça,

Aklın gözü kördür ahlak olmadıkça,

Hırsın gözü kördür terazi olmadıkça,

Şöhretin gözü kördür tevazu olmadıkça,

Gücün gözü kördür erdem olmadıkça,

Paranın gözü kördür insaf olmadıkça,

Menfaatin gözü kördür empati olmadıkça,

Adaletin gözü kördür hakkaniyet olmadıkça,

Tabibin gözü kördür tıp etiği olmadıkça,

Medeniyetin gözü kördür bilgelik olmadıkça…”

Mesnevi Terapi

Kitaptan Alıntılar

Mevlana’yı fiilen ve şeklen bugüne getirmek ve olduğu gibi taklit etmek yerine, zihnen ve hissen o güne gidip bilimin yeni metodolojisini kullanarak Mevlana’yı çağa uygun biçimde yeniden yorumlama yöntemini kullandım. Bu yöntem sayesinde akla ve ihtiyaca uyarlanabilir, uygulanabilir, beklenti ve istek oluşturabilir bir sunum yapabileceğimi düşündüm.
Günümüzde, özellikle Batı dünyasında Hz. Mevlana’ya karşı büyük bir ilgi var. Modernizmde ve bilimde dahi Mevlana’nın öğretilerinden izler görülüyor. Bu izler modernizmi ve bilimi tamamlıyor. Bir bakıma insanlık da Mevlana’yı yeniden keşfediyor.
Bilgi çağında insanlık yeni bir şeyi fark etmenin eşiğinde. Bilginin üstünde başka bir bilgi daha var. O bilgi; vicdanî bilgi, iç sestir. Onun için 21. yüzyıl bilgelik çağı olacak diyoruz. Eğer insanlık bilgeliği yakalayamazsa bütün kazanımları boşa gidecek.

Satış Noktaları

Back To Top