skip to Main Content
Muhteşem Süleyman

Muhteşem Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nun en iyi belgelendirilmiş dönemlerinden biridir. 1526 Mohaç Savaşı’nı takiben Avrupa arşivlerinde, özellikle Osmanlı tehlikesine maruz kalan Akdeniz bölgesinde Osmanlı’ya dair belgeler hızla artar. 16 ve 17. yüzyıllarda Türklerle ilgili haber toplama çılgınlığı vardır adeta. “Kaçın, Türkler geliyor!” Dönemin ruhunu esprili bir dille anlatır. İstihbarat belgeleri, elçi raporları, kilisenin basıp dağıttığı, karşı propaganda için kullanılan kitapçıklar, kronikler, casusların ve tüccarların verdiği yazılı ya da sözlü haberler; Osmanlı’nın savaş gücünü ince ayrıntılarla sunan zafernameler Batılıların tabiriyle “Muhteşem Süleyman” dönemine dair müthiş bilgiler sunar.

Söz konusu belgeler, resmî Osmanlı kaynaklarıyla yan yana getirildiğinde yapbozun parçaları tamamlanmış, resmin bütünü ortaya çıkmış olur. İşte bu kitap bunu yapıyor. Yerli ve yabancı on üç önemli ismin katkılarıyla Muhteşem Süleyman’ı her iki cepheden anlatıyor.

Halil İnalcık /“Avrupa Devletler Denge Sistemi ve Osmanlı-Fransız İttifakı”

İdris Bostan / “Kanuni ve Akdeniz Siyaseti”

Feridun M. Emecen / “Mohaç Savaşı”

Metin Kunt / “Sultan Süleyman ve Nikris”

Emilio Sola / “Sultan Süleyman’ın Son Yılları”

Özlem Kumrular “I. Ferdinand’ın Kanuni’yle İlk Yılları”

Miguel Angel de Bunes Ibarra / “Venedik ve Bâbıâli”

Paulino Toledo / “Türklerdeki Esaret Sistemi”

Xavier Sellés-Ferrando/ “Viyana Kuşatması’nın İspanyol Edebiyatındaki Yankıları”

Alain Servantie / “16. Yüzyılda Osmanlı’nın Siyasi İmajı”

Fernando Fernandez Lanza / “Sultan Süleyman’ın Atlı Alayı”

James Nelson Novoa / “Muhteşem Süleyman Portresi”

Nurcan Yazıcı / “Kanuni Dönemi Osmanlı Başkentinde İmar Faaliyetleri”

Muhteşem Süleyman

Kitaptan Alıntılar

"Türk kadırgalarındaki esirlerin beslenmesi, Hıristiyan gemilerindeki esirlerin beslenme durumundan daha iyidir. Türklerde dört yıl kalmayı, İspanyollarda bir yıl kalmaya değişmem. Çünkü İspanyol kadırgalarında bütün yıl aralıksız hizmet vermek zorundasınız. Türk kadırgalarında ise yalnız yazın."
"Türk kadırgalarında çok iyi ve doyacak kadar peksimet verilmektedir. Türkler zaman zaman esirlere aylık pirinç pilavı tayını ve bir libre (480 gram) et de vermekteydiler. Bayramlarda kesinlikle et verilirdi.”
"Habsburgların Avrupa’daki üstünlük girişimleri karşısında Osmanlılar, Avrupalı milletlerin yegâne desteği durumuna gelmişti. Osmanlı’nın Avrupa’da yükselen milli devletleri ekonomik bakımdan da desteklemesi, bu devletlerin ekonomik gelişmesinde kesin bir rol oynamıştır."
"1500-1800 arasında İspanyol kaynaklarında Amerika’ya dair sadece 52 belge bulunurken, Türklere dair 186 olması hayli çarpıcıdır. Özellikle İspanya gibi ekonomik, siyasi ve sosyal odağını yeni kıtaya kaydıran bir ülkede Türklere dair anlatıların, bu yeni keşfedilen kıtaya dair anlatıların neredeyse dört katı olması, üzerinde düşünülmesi gereken bir olgudur."
"1526-1547 döneminde İmparator ve Papa ile Osmanlı Devleti arasındaki çetin mücadele iki cephede; Orta Avrupa’da kara cephesinde ve Akdeniz’de deniz cephesinde sürer ve Osmanlı’ya karşı 1538’de Papa’nın çabalarıyla bir Kutsal Liga (İttifak) kurulur."
"Osmanlı Devleti İtalya harpleri sırasında aktif, üstün bir güç olarak ortaya çıkmış, İtalya’yı ele geçirerek Avrupa’da üstün bir duruma gelme mücadelesinde taraflardan biri durumuna gelmişti."
"Mohaç Savaşı, Kanuni Sultan Süleyman çağında kademe kademe Macaristan üzerindeki Osmanlı idaresinin ve siyasetinin çerçevesini belirleyen ve sıklıkla atıf yapılan bir başlangıç olmuştur."

Satış Noktaları

Back To Top