skip to Main Content
Müslüman İspanya

Müslüman İspanya

Avrupa’nın tarımdan matematiğe, astronomiye, her şeyden önce felsefeye ve hatta dine kadar birçok alanda borçlu olduğu İspanyol-Müslüman medeniyetinin parlaklığı ve derinliği karşısında büyülenmemek elde değil.

Türkiye’de Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman üzerine yazdığı kitaplarla bilinen Fransız gazeteci, tarihçi ve yazar André Clot Müslüman İspanya ismini verdiği bu çalışmasında, İspanya’daki Müslüman hâkimiyetini ve bu hâkimiyetin bölgeyi dönüştürme gücünü mimarî, sanatsal, siyasi ve kültürel açılardan ele alıyor. Endülüs bölgesindeki hâkimiyet savaşının dinî, siyasi ve kültürel hayatı nasıl etkilediğinin üzerinde duran Müslüman İspanya, her konuya ayrılan başlıklar sayesinde okura düzenli bir Endülüs İspanyası resmi sunuyor.

8. ila 15. yüzyılları kapsayan, ticaret yollarından ihracata, fildişi heykellerden saray süslemelerine, mezhep âlimlerinden azınlıklara, tercüme kitaplardan siyasi mücadelelere kadar pek çok grubu ve temayı içinde bulabileceğiniz dikkat çekici bir çalışma… Müslüman İspanya; objektif, akıcı, İspanya’daki dinamiklere aşinalık kazandıran çok yönlü bir kitap…

Müslüman İspanya

Kitaptan Alıntılar

Bu yabancıların -din açısından olduğu kadar yaşam biçimi açısından da yabancı olanların- hâkimiyeti, diğer ülkelere kıyasla Yarımada’da bir gecikmeye sebep olup “Ortaçağ’ın karanlığını” uzattı mı? Yoksa yeni bilgiler, düşünürler ve araçlar aktararak Yarımada’nın modern dünyaya giriş yapmasına yardım mı etti?
***
Musa, kendi gücünden artık Sicilya’ya bir deniz seferi düzenleyecek kadar ve birliklerinin özenle yağmaladığı Siraküza’yı ele geçirecek kadar emindi. Arapların, Atlantik’e kadar bütün Kuzey Afrika’yı fethetmeleri için yetmiş yıl yeterli olmuştu.
***
Tarık’a göre, bir kere Kuzey Afrika’ya hâkim olduktan sonra “Batı Avrupa’nın yumuşak karnı” İspanya’nın fethi işten bile değildi.
***
Öngörmesi imkânsız olan bu kuşatma karşısında tamamen şaşkına dönen Theodomir, Rodrigo’dan şu sözlerle yardım istedi: “Düşman kuvvetleri tarafından saldırıya uğradık… Gökten mi düştüler yoksa topraktan mı bittiler, bilmiyorum.”
***
Vizigot Krallığı’nın bu kadar kolay bir şekilde yıkılması Velid’e inanılmaz geliyordu. Ona göre Vizigot ordularının geri çekilmesi, tuzaklar barındıran geçici bir geri çekilmeden başka bir şey değildi.
***
Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Berberîler, Haricilerden yani İslam’ın sapkınlarından oluştukları gerekçesiyle kendilerini farklı bir statüde tutan Araplara, bu baskıları karşısında isyan etti.
***
Avrupa’nın tarımdan matematiğe, astronomiye, her şeyden önce felsefeye ve hatta dine kadar (Mutluluk Ağacı, Kutsal Vizyon…) birçok alanda borçlu olduğu İspanyol-Müslüman medeniyetinin parlaklığı ve derinliği karşısında büyülenmemek elde değil.
***
Antik kültürü zenginleştiren İslam’ın yüksek medeniyeti sayesinde İspanya’nın Rönesans’a giden yola girdiği de tartışmasız bir gerçektir.
***
Endülüs Emevi halifelerinin kendi dönemlerinde benimsedikleri bu kültür, her alandan âlimler, filozoflar, tarihçiler, matematikçiler, şairler kadar tüccarlar, mülteciler, hatta Batı’daki halifeyi tanımak isteyen sıradan seyyahlar tarafından taşındı; ister edipler, din adamları veya diğerleri olsun, isterse Sünni ve sadık Müslümanlar olsun herkesçe kabul gördü. “Doğulu bilginlerin Endülüs’ün başkentine doğru tam bir akını” söz konusuydu. “Kurtuba, ilmin merkezi hâline geldi.”
***
Müslüman İspanya, ansiklopedik bilgiye sahip, cömert bir hami, tam bir ilim deryası olan ve Rönesans döneminin büyük bilginleriyle kıyaslanabilecek bir adam tarafından, yaklaşık on beş yıl yönetilme şansına sahip oldu. “İspanya’da hüküm süren emirlerden hiçbiri onun kadar bilgili değildi.”
***
Halifeyi örnek alan emirler ve soylu kişiler, büyük tüccarlar da büyük kitap koleksiyonları oluşturdular. Sadece Kurtuba’da, kitap okumak veya üzerinde çalışmak için gidilebilen yirmi kadar kütüphane bulunuyordu.

Satış Noktaları

Back To Top