skip to Main Content
Osmanlı Askeri Tarihi

Osmanlı Askeri Tarihi

Tarih eğitimini Türkiye’de almış hemen herkes, Osmanlı tarihine dair en iyi bildiği şeyin, savaşlar ve askerî teşkilat olduğunu düşünür. Oysa sadece savaşların başlangıç ve bitiş tarihlerini, muharebeler ve komutanların adlarını, barış antlaşmalarının birkaç maddesini bilmekle, buzdağının su üstündeki kısmı bile tanımlanamaz.

18. yüzyılla birlikte Avrupa devletlerinin askerî sektörde uygulamaya soktuğu yeniliklere Osmanlı ordusu ve donanması ne ölçüde ayak uydurabilmişti? Denizciliğin önem kazandığı bir dönemde II. Abdülhamid Osmanlı donanmasını gerçekten çürümeye mi terk etmişti? Endüstri çağında Osmanlı Devleti silah sanayiinde ne tür hamleler yapmaya çalıştı? Sürat Topçuları, Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun, Nizam-ı Cedid, Havacılık Komisyonu… Yenileşme hareketlerinin, alınan mağlubiyetler sonrasında öncelikle askeriyeden başlaması sadece Osmanlı Devleti’ne mahsus bir durum muydu?

Yakın zamana kadar kulaktan dolma bilgilerle tanınan, ulemanın muhafazakârlığı yüzünden Batı’daki teknolojik gelişmelere ayak uyduramadığı iddia edilen, zaferleri abartılıp hezimetleri yeterince analiz edilmeyen son dönem Osmanlı askeriyenin dair önyargıları sorgulatıp okuyucularını birçok kere şaşırtacak bir çalışma.

Doç. Dr. Gültekin Yıldız’ın editörlüğünde hazırlanan bu kitap, hepsi Osmanlı askerî tarihinde uzmanlaşmış olan akademik kariyerinin farklı seviyelerindeki on araştırmacının katkılarıyla hazırlandı. 1792- 1918 arası dönemde Osmanlı askeriyesinin farklı kuvvetleri (kara, deniz, hava) ve farklı sınıfları (piyade, süvari, topçu vs.) barış ve savaş zamanı faaliyetleri, teşkilatı ve askerî sanayii ilk kez bu kolektif eserde bir arada ve görsel malzemeyle desteklenmiş olarak ele alındı.

Osmanlı Askeri Tarihi

Kitaptan Alıntılar

* 1774 Küçük Kaynarca’dan sonra “Eldeki orduyla kıyamete dek hap edilse, düşmana karşı zafer elde etmek mümkün değildir.” hükmüne varılmıştı.
* 19. yüzyılda Osmanlı, kendi ülkesini ‘yeniden fethetmekten’ bahsediyordu.
* Osmanlı ordusunun kronik problemleri şunlardı: Komuta kademesindeki şahsî kıskançlıklar, adil olmayan terfi sistemi ve intisaba bağlı yükselmeler.
* Osmanlı ordusu modernleşmeye gittiğinde Yeniçeriler, “Talim, gavur işidir.” diyordu.
* Osmanlı askeriyesini Avrupalı danışmanlar dizayn etti.
* İmparatorluğa ait en büyük sanayi kompleksi Fatih’in yaptırdığı Tophane-i Amire idi.
* Osmanlı, zırhlı gemilere 1856 Kırım Harbi’nden sonra geçti.

Satış Noktaları

Back To Top