skip to Main Content
Osmanlı Biliminin Öncüleri

Osmanlı Biliminin Öncüleri

UNESCO, Matrakçı’nın 450. ölüm yıldönümü olan 2014 yılını “Matrakçı Nasuh yılı” ilan etmişti. Matrakçı, Avrupa’da yaşanan Rönesans’ın belki de Osmanlı’daki yansımasıdır. Yaptığı çalışmalarıyla, çağının önde gelen pek çok ilim adamı ve sanatçısından aşağı kalır bir yanı yoktur. Sadece iyi tanıtılmamış ve incelenmemiştir. Sadece Matrakçı değil, onun gibi birçok bilim adamı tarihimizin tozlu raflarında tanıtılmayı beklemektedir.

Prof. Dr. Salim Aydüz

Osmanlı Devleti gerçekten bilimde geri miydi? Padişahlar tarafından bilimsel faaliyetler engellendi mi? Osmanlılar bilim insanları yetiştirebilmek için ne gibi faaliyetlerde bulunmuşlardı? Osmanlı bilim adamları hem geleneksel ilimlerde hem de modern bilimlerde nasıl çok önemli çalışmalar yapıyorlardı? Prof. Dr. Salim Aydüz, Osmanlı Biliminin Öncüleri kitabında; kuruluşundan son dönemlerine kadar Osmanlı Devleti’nde yaşamış, bilim, eğitim, tıp, müzik, mimari ve teknoloji gibi alanlarında eserler vermiş veya orijinal katkılarda bulunmuş bilim adamlarının hayat hikâyelerini, bilimsel faaliyetlerini ve eserlerini anlatıyor.

 • Anadolu’nun İbn Sina’sı: Aydınlı Hacı Paşa

 • Cerrahide çığır açan bir hekim: Şerefeddin Sabuncuoğlu

 • Semerkant Rasathanesi’nden İstanbul medreselerine bir ilim yolcusu: Ali Kuşçu

 • Çok yönlü bir Osmanlı dâhisi: Matrakçı Nasuh

 • Bir Osmanlı mucidi: Takiyüddin Râsıd

 • Osmanlı medeniyetinde mucit şeyhler

 • Lâle Devri Osmanlı icatları

 • Batı ile Doğu arasında bir Osmanlı âlimi: Abbas Vesim Efendi

 • Ağırlığınca altın eden ilim adamı: İsmail Gelenbevî

  Ve daha birçok Osmanlı döneminde yaşamış fakat şimdilerde kimselerin ne kendilerini ne de eserlerini bildiği ilim adamını tanımaya ne dersiniz?

Osmanlı Biliminin Öncüleri

Satış Noktaları

Back To Top