skip to Main Content
Osmanlı’da Savaş Ve Serhad

Osmanlı’da Savaş ve Serhad

"Gábor Ágoston hem Batı askerî tarihçiliğine farklı bilgileri ulaştırmak hem de Türk tarihçilerin ilgisini teksif etmek gibi iki önemli vazife üstlenen önemli bir araştırmacı…" Feridun M. Emecen

"Bugün, Avrupa askerî tarihi uzmanları Osmanlı uzmanı meslektaşları ile atalarımızın paylaştığı dünyayı daha iyi anlamak amacına matuf ortak çalışmalar yapabiliyorlar ise bu büyük oranda Gábor Ágoston’un eserlerine olan aşinalıkları sayesindedir." Caroline Finkel

Dünya tarihinin askerî bakımdan en güçlü, bürokratik açıdan en verimli ve kültürel yönden en debdebeli imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca Avrupa güç politikasında mühim bir oyuncu olmuştur. Bunun yanı sıra 15. yüzyıldan 18. yüzyıl ortalarına kadar Hıristiyan Avrupa’ya kendi topraklarında meydan okuyan tek İslami imparatorluktur. Bu nedenle dünya ve Avrupa tarihini Osmanlılar olmaksızın anlamak/anlatmak mümkün değildir.

Osmanlı askerî tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden Gábor Ágoston, Osmanlı’da Savaş ve Serhad kitabıyla, Avrupa merkezli Oryantalist görüşleri ciddi bir biçimde sorgulayarak 17. yüzyılın sonları ve 18. yüzyılda uğranılan yenilgilerin, Osmanlıların askerî teknolojideki gerilikleri yahut silah üretiminde varsayılan kusurlarından kaynaklanmadığını; değişen savaş stratejileri, geniş bir cepheye yayılmanın getirdiği lojistik yetersizlikler, Akdeniz bölgesini vuran ekonomik krizler ve iç dinamikler bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini birçok arşiv belgesiyle ortaya koymuştur.

Yeni Askerî Tarihçilik akımına özgün katkıda bulunan Ágoston, siyasi, ekonomik, sosyal ve çevre tarihi bağlamında Osmanlı askerî tarihini yeniden yorumluyor. Tarihçiler kadar tarih meraklılarının da ilgiyle okuyacağı bu kitap, genel mahiyette Osmanlı ordusu, askerî tarihi ve savaşlarını ele alan üç yazıyla açılıyor; Macar serhaddinde süregiden Osmanlı-Habsburg mücadelesi üzerine şimdiye dek Türkçede mevcut olmayan makalelerle devam ediyor. Osmanlı askerî tarihine dair bakış açınızı değiştirecek bu eser, birçok harita ve tabloyla desteklenerek değişen dünyada Osmanlıların yeni konumunu ele alıyor.

Osmanlıda Savaş ve Serhad

Satış Noktaları

Back To Top