skip to Main Content
Osmanlı’dan Günümüze Asker Ve Siyaset

Osmanlı’dan Günümüze Asker ve Siyaset

Türk siyasal tarihinde askerlerin oynadığı rol yadsınamaz bir gerçektir.

Siyasal yaşamımıza bu derece nüfuz etmiş bir kurumun ve beraberinde temsil ettiği zihinsel altyapının analizini yapan Karpat 31 Mart’tan 1.Dünya savaşına girişe, İttihat Terakki’nin kuruluşundan modern Türkiye’nin yaşadığı darbelere kadar olay olay ayrıntılarıyla bir dönemin resmini çiziyor. Yazar bu çalışmasında teorik yaklaşımlara nazaran daha çok olgusal bilgilere yer vererek tarihsel anlatıma ağırlık veriyor.

Osmanlıdan Günümüze Asker ve Siyaset

Satış Noktaları

Back To Top