skip to Main Content
Osmanlı’dan Günümüze Kimlik Ve İdeoloji

Osmanlı’dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji

Dünya çapında tanınan önemli tarihçimiz Kemal Karpat’ın ikinci kitabı Kimlik ve İdeoloji, Türkiye’nin ideolojik serüveniyle ilgili makaleleri bir araya getiriyor. Karpat, Türkiye’nin modernleşme sürecinde kimlik oluşumlarının izlerini tarihte arayarak okura çok boyutlu bir politika ve tarih okuması sunuyor.

Türkiye’de demokrasinin gelişmesi ilk adım olarak her demokratik ülkede olduğu gibi siyasi partilerin kurulması, muhalefetin güven içinde gelişmesi ve serbest bir seçim sisteminin yerleşmesi sayesinde olmuştur. Kitap, Türkiye’yi gerçek demokrasiye götürecek bir çaba ve arayış etrafında dönen siyasi, ideolojik ve kültürel olayları inceleyerek din, ırk, devlet, ulus, modernleşme ve gelenek gibi pek çok kavrama Osmanlı ve Türkiye bağlamında ışık tutuyor.

Osmanlıdan Günümüze Kimlik ve İdeoloji

Satış Noktaları

Back To Top