skip to Main Content
Otağ II: Emir Timur

Otağ II: Emir Timur

Ahmet Şimşirgil, Osmanlı Devleti’nin bütün safhalarını anlattığı KAYI serisinden sonra, şimdi de OTAĞ serisi ile eski Türklerin tarihî maceralarını aydınlatıyor. Orta Asya’nın derinliklerindeki Türk imgesi, ezber bozan bilgiler ışığında bir kez daha parlıyor. Osmanlı hafızası onu Yıldırım Bayezid ile yaptığı Ankara Muharebesi’nden ötürü “Timurlenk” yani “Aksak Timur” diye anar. Ancak o, Yıldırım’ı mağlup edip Osmanlı ülkesinde Fetret Devri’nin yaşanmasına yol açmışsa da Türk tarihinin kahramanlarından biridir. O, Oğuz Han, Bilge Kağan, Alparslan, Fatih ve Yavuz gibi Türk hâkimiyeti mefkûresi idealindeki hakanlardan biridir…

17 büyük savaşı kazanan, 27 ülkeye boyun eğdiren, hiç yenilmeyen bir strateji dehası… Semerkand merkezli Buhara, Şehrisebz ve Maveraünnehr’de yaptırdığı ölümsüz eserlerle bir devre “Timur Rönesansı” damgası vuran bir devlet adamı… Hocası Mir Seyyid Bereke’nin ayakucuna defnedilmek isteyecek kadar âlimlere saygı duyan, tevazu sahibi bir insan…

• Emir Timur, Türk müydü, yoksa Moğol mu?

Tüzükât’ında anlattığı liderlik sırları nelerdi?

• “Rusya’yı Rusya yapan Timur’du!” iddiası doğru mu?

• Ankara Muharebesi’nde Yıldırım Bayezid ile neden karşı karşıya geldi?

• Emir Timur, Yıldırım Bayezid’in hanımına nasıl davrandı?

• Anadolu’da neden anlaşılamadı ve zulüm ile anıldı?

• Sivas’ta katliam yaptı mı?

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bugüne kadar oluşturulmuş Timur imajını yeniden inşa ediyor. Emir Timur hakkında merak edilen şimdiye kadar söylenmemiş her şeyi bu kitapta bulacaksınız. Timur’da büyük Türk coğrafyasının lejantları saklı…

Otağ II: Emir Timur

Kitaptan Alıntılar

* “Biz kim Melik-i Turan, Emir-i Türkistanız, Biz kim milletlerin en ulusu ve kadimi Türkün başbuğuyuz.” Emir Timur
* “Kaderinde varsa hükümdar olursun, ama ne olursan ol Müslüman ol, hiç kimseye haksızlık yapma, hiç kimseye sebepsiz zarar verme.” Muhammed Taragay
* Emir Timur, göçebe anarşisinin ülkeyi mahvolmaya götürdüğünü görüyor ve ülkenin birleştirilmesi gerektiğini anlıyordu. Kan dökmekten zevk alan Cengiz’in torunlarının saçtığı ateşin söndürülmesi lazımdı.
* “İşini bilen, tedbirli, mert ve şecaat sahibi, uyanık bir kişi; binlerce tedbirsiz lakayt kişiden iyidir.” Emir Timur
* Emir Timur’un en büyük özelliği, herhangi bir işi sonuna kadar tamamlamadan bırakmamaktı.
* “Haysiyetsiz geçirilen hayat değersizdir, pişmanlık ile geçen ömür geri gelmez. Siz gidecekseniz gidin, ben kalıp Moğollar ile sonuna kadar savaşacağım.”
Emir Timur

Satış Noktaları

Back To Top