skip to Main Content
Özgür Ve Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç

Özgür ve Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç

Tarihin muhtelif dönemlerinde, insanlık bunalımının yaşandığı zamanlarda, insanlığın bir nebze nefes almasını sağlayan diri nefesli insanlar gelmiş, ölmeye yüz tutmuş kalpleri yeniden uyandırmışlardır. Modern zamanların diri nefesli insanlarından biridir Aliya İzzetbegoviç. 1970’li yılların totaliter rejimli Yugoslavya’sında Genç Müslümanlar Hareketi ile başlayan insanlık mücadelesi, İslam Deklarasyonu’nu yayınlamasıyla yeni ve diriltici bir ışık saçmaya başlamış, Bosna’nın bağımsızlık mücadelesine yön veren bilge liderlikle doruk noktasına ulaşmıştır.

Dr. Halit Çil, İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu “Bilge Kral” modelinin yakın dönemli bir temsilini sunuyor Özgür ve Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç‘te…

Özgür ve Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç

Kitaptan Alıntılar

Aliya İzzetbegoviç’in hayatında iki ana yön dikkat çeker: Entelektüel yönüyle bilgelik ve siyasi yönüyle liderlik. Bu iki mümtaz vasfı bir araya getirebilmiş ender insanlar olmuştur tarihte.
Bilgi köklerinin üzerinde devleşen iman ağacının kavi gövdesine yaslananlar için hayat, umut ve çaba demektir, tıpkı Aliya’da olduğu gibi.
İnsanın fizik dünya ile beraber metafizik dünya algısının olmasını önemseyen İzzetbegoviç için din vazgeçilmezdir. İnsanın anlam dünyasını tamamlayan ve insan-ı kâmil olma yolunda ona eşlik eden hayati bir pusuladır iman. “İlim insanlara yaşamalarının ne şekilde olması icap ettiğini öğretmez ve herhangi bir değer ölçüsü göstermez. Din olmasaydı, biyolojik hayatı insani hayatın seviyesine çıkaran bu değerler, meçhul ve anlaşılmaz kalırdı. Çünkü din, daha ulvi bir başka âlemin mahiyeti hakkında bilgi, ahlâk ise manası hakkında bilgidir.”
“Bosna'da İslam vardır, ama fundamentalizm yoktur ve eğer birileri bu ikisi arasındaki farkı anlayamıyorsa, asıl problem buradadır. 50 yıllık bir komünist rejim baskısından sonra dini bir uyanış var ve bu gayet tabii bir durum. Bu süreç Boşnak halkının milli uyanışının bir parçasıdır ve devam edecektir…
İzzetbegoviç’in İslam anlayışı sade ve eylemseldir. İnsanlığın modern zamanlarda yaşadığı buhranlardan kurtuluşunun yegâne reçetesi olarak görür İslam’ı. Muhtemelen Avrupa’yı korkutan ve Bosna trajedisine göz yummalarına sebep olan etmenlerden birisi de Aliya’nın İslam anlayışının evrensel ve vizyoner olmasıdır.

Satış Noktaları

Back To Top