skip to Main Content
Popüler Dindarlık

Popüler Dindarlık

İnsanın inanma arzusu o kadar kuvvetlidir ki, zaman içinde dinin formel bilgilerinin yanında başka ritüeller ortaya çıkmaya başlar. Böylece, kitabi dinin yanında bir de halkın muhayyilesinde ve geleneğinde yüzyıllardır varlığını sürdüren inanış biçimleri ve yeni ritüeller doğar ve bunların tamamı bir bütün olarak “yaşayan din” olgusunu meydana getirir.

Özellikle ülkemizde, gündelik hayatın din ile iç içe geçtiği yerlerden biri de türbelerdir. Dünyada çok farklı örnekleri de olan bu yerler, insanlar için ruhen rahatlama ve kutsal mekân arayışı ihtiyaçlarına karşılık veren birer umut kapısı. İlginç ritüellerin gözlemlendiği, çeşitli menkıbelerin anlatıldığı bu ziyaretgâhlar sadece insanla kutsal arasında bağ kurmuyor, aynı zamanda adeta bir terapi ve sosyalleşme mekânı olarak insanlara rahatlatıcı etkiler de sunuyor.

Ali Köse ve Ali Ayten, sosyal bilimler anlamında farklı okumalara kapı aralayan ve ülkemizde de çok yaygın olan bir inanç fenomeninin dünyadaki benzer örnekleriyle ilişkisini kurarak bu olgunun adeta fotoğrafını çekiyorlar.

Popüler Dindarlık

Kitaptan Alıntılar

Bu kitap, 2008-2009 yıllarında 23 ilde 30 türbede, gözlem, mülakat ve anket yöntemiyle gerçekleştirilen çok kapsamlı bir araştırmanın ürünüdür.
**
Türkiye genelini kapsaması açısından bir ilk olan bu araştırmanın anketleri 3003 ziyaretçi üzerinde gerçekleştirilmiştir.
**
Türbelerin yalnızca popüler dindarlığın sergilendiği mekânlar olmadığını, aynı zamanda kültür tarihimizi, toplumsal hayatımızı yansıtan bellek yerleri olduğunu, kısacası bizim hikâyemizi anlattığını da bilmeliyiz.
**
Popüler dindarlık, dinin öğretilerinin halk kitlelerince yeniden şekillendirilmesidir. Bu şekillendirmenin renklerini, toplumun psiko-sosyal ihtiyaçları ve dini algılama düzeyi belirler.
**
Türbelerin en temel özelliği, insanları kutsalla ilişkilendiren, onlara manevi duygular yaşatan, çeşitli problemlere çare bulan, şifa veren yerler olduğuna inanılmasıdır. Popüler dini anlayışlara göre, türbelerde yatan velilerin yardımlarına mahzar olmak için çeşitli ritüeller yapmak gerekir.

Satış Noktaları

Back To Top