skip to Main Content
Romantik Muamma

Romantik Muamma


Kitaptan Alıntılar

Yaşamın içyüzünü ancak sanatçı ortaya çıkarabilir.
Şair doğayı bilim adamından daha iyi anlar.
Eleştiri, kitabı bütünler.
Bir roman kitap olarak hayattır.
Roman özgür tarihtir, tarihin mitolojisidir.
Kimi insan geçmiş ve geleceği şimdiki zamandan daha iyi yaşar.
İnsan olmak bir sanattır.

Satış Noktaları

Back To Top