skip to Main Content
Şahitlerim

Şahitlerim

20. yüzyılın oluşmasına siyasi, dinî ve estetik planda katkıda bulunmuş büyük entellektüeller tarafından Garaudy’ye gönderilmiş olan bu mektuplar, çağımızı anlama açısından son derece kıymetli belgelerdir.

Tarihî belge niteliğindeki bu eserde Romain Rolland, diyalog ve iman; Sartre, Marksizm-varoluşçuluk ilişkileri; Levy-Strauss, Marksizm ve yapısalcılık konularındaki düşünceleriyle çağımızı “içeriden” tahlil ediyorlar.

Daha pek çok ünlünün çeşitli konulardaki değerlendirmelerinin yer aldığı bu kitapta Garaudy’nin fikir çizgisinde ve umut projesinde hiçbir sapma olmadığı da gözler önüne seriliyor.

Şahitlerim

Kitaptan Alıntılar

“Faysal Ödülü”nü alırken, şu sözü söylememi hiç tasvip etmediler:
“Ben İslam’a bir kolumun altında İncil, diğerinde Marks’ın Kapital'i ile giriyorum!”
Bütün bu söylediklerim sert fakat nezaket hudutlarını aşmayan tartışmalar doğurdu.
Fakat ne zamanki şöyle bir beyanatta bulundum, işte o zaman yer yerinden oynadı ve bambaşka bir tavır sergilendi:
“Yahudilik saygı duyduğum bir din, Siyonizm ise mücadele ettiğim bir siyasettir!”
“Bu bedbaht memleketin bir gün uçurumun dibinden yukarı çıkarılması için yapılması gereken çok şey var… En dürüst davranış, sizin yerinizi almak olurdu.
Halihazırda siz utanç duymadan aklıma getirebileceğim, tanıdığım çok nadir şahsiyetlerden birisisiniz.”
Rahip R. Bruckberger
“Şayet üniversitede hâlâ ders veriyor olsaydım, eğer Fransız Edebiyatı kürsümde tekrar bulunmuş olsaydım, kitabınızdan muhteşem bir ödev konusu çıkarırdım.
‘Aragon sahih edebiyat tenkidini şöyle tarif eder:
Kendinden geçmeye ait bir pedagoji’.
Bunu okumak bana, benim gibi zorlu bir okuyucuya gönül rahatlığı veriyor.”
Gaston Bachelard
“Tam insan, yani hem sosyal şartlanmışlıkları içinde, hem de bunları eylemlerinde ve eylemleriyle canlandırması içinde ele alınan insan adını verdiğim hususu kavrama vasıtaları konusunda sizinle tartışmaktan çok memnun olacağım.”
Jean Paul Sartre
"Hayatımda ve bütün yobazlıklara karşı mücadelemde, bu yüzyılın en cins kafalarından birkaçı tarafından ne kadar iyi anlaşılıp takdir edilmiş olduğumu bilmek asıl bahtiyarlığım olmuştur.
İşte bu kitapta o cins kafaların hakkımda ki şahitliklerini ve bunun delillerini takdim ediyorum."
Roger Garaudy

Satış Noktaları

Back To Top