skip to Main Content
Saray Hatıralarım

Saray Hatıralarım

Sultanlarının hâkim olduğu zamanlara ait pek çok neşriyat yapıldı. Hepsini dikkat ve alaka ile okudum. Diyebilirim ki bunların çoğu, hele son verilere ait olanları uzaktan tutulmuş objektifin titrek, bulanık akislerinden ibaret kalmıştır. Bir kısmı da hayal mahsulü olan romantik maceraları ihtiva eder. Yazarları tekzip cür’etinde bulunmak niyeti ile değil; sadece bizzat bu hayatın içinde yaşamış olmanın verdiği salahiyet ve şahıslarını yakinen tanımaktan gelen bilgi, hadisat ve vukûatı, daha ziyade hakikate uygun olarak kaydetmek arzusu ile bu hatırata başladım.

Safiye Ünüvar

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında Sultan V. Mehmed Reşad’ın sarayında yaşamış; sultanlara, şehzadelere, diğer saraylılara muallimelik yapmış Safiye Ünüvar’ın kaleminden dökülen anılar Saray Hatıralarım

Sarayda on yılını geçiren muallime Safiye Ünüvar’ın anıları, bir yandan Osmanlı’nın az bilinen bir dönemine ışık tutarken; bir yandan da saray içi etkinlikleri, sarayda yaşanan ilişkileri, merak edilen ‘harem’in nasıl bir eğitim yeri olduğunu en ince detaylarıyla anlatıyor…

Saray Hatıralarım

Satış Noktaları

Back To Top