skip to Main Content
Selahaddin Eyyubi

Selahaddin Eyyubi

“Ve ey kahraman gazi oğul, adın bundan böyle ‘dinine bağlı’ manasına gelen ‘Selahaddin’dir. Sen ki Ehlisünnet’in insaflı, adaletli ve gerektiğinde keskin kılıcısın.”

Hemen hemen günlerinin çoğu harp meydanlarında geçen, Ortadoğu’daki Haçlı varlığının belini kıran ve onu asla eski gücüne kavuşamayacak hâle getiren, böylece Ortadoğu-İslâm dünyasının kudretini bütün Avrupa’ya gösteren bir Mücahit Sultan…

“Kudüs’ü fethedinceye kadar bir daha üzerimdeki kara giysileri çıkarmayacak ve hiç gülmeyeceğim!” diye yemin ettiğini işitmeyen kalmamıştı.

Nitekim en önemli zaferiydi Kudüs. Orada hüküm süren Hıristiyan egemenliğine son vermekle birlikte en güçlü olduğu dönemde Mısır, Suriye, Irak, Hicaz ve Yemen’i etkisi altına almıştı. Buna rağmen, “Ben kral değilim! Ben Müslümanların hizmetkârı, onların en altındaki ferdim!” diyecek kadar mütevazıydı.

Aslında o; medresedeki hücresinde, kitaplarının başında olmayı tercih ederdi. Ama bu yanıyla mücadele edip ismini “ünlü kumandan ve siyaset adamı” olarak tarihin tozlu sayfalarına yazdırdı.

Ödüllü yazar Okay Tiryakioğlu’nun kaleminden; hilalin gölgesinde geçen bir ömür, Selahaddin Eyyubi.

Selahaddin Eyyubi

Kitaptan Alıntılar

- "Ürkek bir yürekle on bin yıl yaşamaktansa cesur bir yürekle şu anda ölmeyi tercih ederim!"
- “Tek kusurun fazlaca merhametli olman... Ancak sana düşman olacakların vay hâline Yusuf! Zekân ve dirayetin en sağlam demirleri bile eritecek güçte...”
- "Yusuf’un o içli yapısının gerisinde korkunç bir savaşçı barınıyor ulular ama bu iki Yusuf o bir tek bedeni nasıl paylaşacak, tam bir muamma!"
- “Ve ey kahraman gazi oğul, adın bundan böyle ‘dinine bağlı’ manasına gelen ‘Selahaddin’dir. Sen ki Ehlisünnet’in insaflı, adaletli ve gerektiğinde keskin kılıcısın. Kürtlerin, Türklerin ve ümmetin gururusun."
- “'Kudüs’ü fethedinceye kadar bir daha bu kara giysileri çıkarmayacak ve hiç gülmeyeceğim,' diye yemin ettiğini işitmeyen kalmamıştı."
- “Hayır!” dedi Selahaddin. “Allah’tan başka sığınılacak yoktur! Yaşamak bir vehim, ölüm bir tesellidir bizlere!
- "Ben kral değilim! Ben Müslümanların hizmetkârı, onların en altındaki ferdim!"
- "Sicilya ve sonrasında Tunus, Trablus ve İskenderiye’nin güvenli limanları üzerinden buralara kadar yürüdük. Fırtınalar sebebiyle uzak ve düşman kıyılara sürüklenenler oldu. Oysa siz de, biz de ortak bir acının kurbanlarıyız şimdi. Kim ne kazandı? Keşke böyle olmasaydı...”
- "Günün birinde dağlar yürür, ağaçlar konuşur, denizler kurur belki ama coğrafyalarını birleştirmeye çalıştığın Müslümanların kalplerini asla birleştiremezsin Selahaddin! O yüzden ne kendini ne de milletini ateşe at! Kudüs’ü derhâl terk et!"
- "Gaziler, İslam’ın ilk kıblesi mukaddes Kudüs’ün surları önünde toplandık ve nice şehidimizin kanı hürmetine geri adım atmadık. Evet, hasımlarımız zalimdir lakin zalimler korkak olur!"
- "Sen Vatikan’ın ruhuna saplanmış bir hançersin Selahaddin. Kudüs’ün fatihi olmak, üstelik merhamet ve adaletle hükmetmek az şey değildir."

Satış Noktaları

Back To Top