skip to Main Content
Şükür Ve Kanaat Psikolojisi Ve Eğitimi

Şükür ve Kanaat Psikolojisi ve Eğitimi

Şükür ve kanaat, çok önemli iki ahlaki değer. Kendini tanımanın, hayatı anlamanın, geleceğe umutla bakmanın, sevmenin ve sevilmenin temel şartı. Üstelik, kişinin kendisiyle, Allah’la, toplumla ve tabiatla barışık olmasının da bir göstergesi. Fakat diğer yandan günümüz toplumunda artık adı unutulan, hatırlansa dahi söylemden öteye gidemeyen önemli iki değer.

Bugün, tüketim çılgınlığının ayyuka çıktığı böylesi bir ortamda, şükür ve kanaate eskisinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğu aşikâr. Elimizdekilerin kıymetini bilmek, var olanla yetinmek gibi davranışlar bizi kanaate götürürken, bunlar aslında işin manevi boyutu olan şükür duygumuzu da yavaş yavaş besleyecektir. Zaten birbirine sıkı sıkıya bağlı olan bu iki değeri ayrı düşünmek çok da mümkün değil. Hatta biri olmadan diğerinden söz etmek bile zor.

Prof. Dr. Hüseyin Peker, bu iki değerin önemini bir kere daha hatırlatmak, altını kuvvetlice çizmek ve önce kendimize, ardından çocuklarımıza şükür ve kanaati öğretmek amacıyla bu kitabı kaleme alıyor. Çocuklarımızda şükür ve kanaatle beslenen huzur dolu ve ferah bir kalp oluşturabilmenin yöntemleri, çocuk, aile, çevre ekseninde örneklerle, sade bir anlatımla Şükür ve Kanaat Psikolojisi ve Eğitimi’nde…

Şükür ve Kanaat Psikolojisi ve Eğitimi

Kitaptan Alıntılar

Çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın en önemli yolu onlara şükretmenin değerini ve kanaatkâr olmanın önemini öğretmektir.
Daha kanaatkâr nesiller için anahtar iki ahlaki değer...
Tüketim eğiliminin ve alışveriş çılgınlığının gün geçtikçe arttığı bir çağda şükür ve kanaat gibi kavramlar artık neredeyse tedavülden kalkar hale geldi. Oysa en fazla ihtiyacımız olan bu iki ahlaki değer, hem bizi biz yapan kavramlar hem de gelecek kuşaklara huzur ve mutluluğu yakalamaları adına öğretebileceğimiz temel değerlerimizdir.
Çocuklarımıza yardım etmenin mutluluğunu, elindekiyle yetinebilmenin değerini ve şükretmenin huzurunu aşılayabilmek için öncelikle şükür ve kanaatin ne olduğunu öğretmeliyiz.

Satış Noktaları

Back To Top