skip to Main Content
Sultan Abdülhamid’in Son Zevcesi

Sultan Abdülhamid’in Son Zevcesi

“Bir defasında yanına gittiğimde, Sultan Efendi, evin mutfağında soğan ve patatesleri ayıklıyordu. Bunlar pazar artıklarından toplanmış çoğu çürük çarık şeylerdi. Kendimi tutamadım. Gözlerim doldu. ‘Oğlum, sarayda yaşadım. Hizmetkârlarım vardı. Ama gör, bak, şimdi ne haldeyim! Cenâb-ı Hak, bizi imtihan ediyor. İnşallah bu imtihanı kazanırız’ dedi…”

Sultan II. Abdülhamid’in son zevcesi Behice Sultan’ın, Napoli’de sürgün hayatı yaşarken, kendisini ziyarete gelen genç doktora talebesi Enver Ören Bey’e söylediği ve kuvvetli bir imanın tezâhürü olan bu sözleri, bugün kolay kolay kim söyleyebilir? Zevcesi böyle olanın, kendi acaba nasıldır?

***

Bir Çerkez beyinin kızı… Saraya alınmış… Devrin en kudretli hükümdarlarından biriyle evlenmiş… Zevci tahttan indirilmiş… Güzelliği ve zekâsı yanında, cesareti ile de tanınmış… Bu yolda başına çok işler gelmiş… Evlat acısı yaşamış… Yokluk çekmiş… İftiralara uğramış… Nihayet 40 sene vatanından ayrı bırakılmış…

Dünya bağının güzünü de baharını da tatmış; neşenin de gamın da rüzgârını görmüş bir şahsiyet…

Elinizdeki kitap, Behice İkbal Efendi’nin bir film senaryosunu andıran hayatını anlatıyor.

  • Sultan Abdülhamid ailesinden en çok kimi severdi?

  • Cihan Harbi’nin kopacağını rüyada nasıl görmüştü?

  • Cinayeti haber veren kuş…

  • Ne yer, ne içerdi?

  • Bronşiti nasıl tedavi ederdi?

  • Dindarlığı…

Sultan Abdülhamid’e dair nice bilinmeyenler bu kitapta…

Sultan Abdülhamid’in Son Zevcesi

Kitaptan Alıntılar

* “Artık ölebilirim… Gönlüm rahat… İşte vatanım, işte toprağım, işte kardeşlerim.”
Sultan Abdülhamid'in zevcesi Behice Sultan
* Sultan Abdülhamid Han, haramlardan son derece sakınırdı. İki eli kanda olsa, namaz vaktini geçirmez; evvel vaktinde namazlarını kılardı.
Sultan Abdülhamid'in zevcesi Behice Sultan
* Çok fasîh ve güzel konuştuğu için de amcaları Sultan Aziz Han kendilerine “Bülbül” lakabını vermişti.
Sultan Abdülhamid'in zevcesi Behice Sultan
* Uykudan uyanınca, hemen teyemmüm eder; ondan sonra musluğa kadar gider; abdestini alırdı. Abdestsiz yere basmazdı.
Sultan Abdülhamid'in zevcesi Behice Sultan
* Sultan Hamid, son derece kibar ve o derecede sessiz idiler. Hiç kimseye yüksek sesle bağırdığı, azarladığı işitilmemiştir.
Sultan Abdülhamid'in zevcesi Behice Sultan
* Sultan Hamid, hayvanlara karşı son derece müşfik idi. Bilhassa güvercinleri çok severdi. Sarayda bahçenin her tarafı kafeslerle doluydu. Her çeşit güvercinimiz vardı.
Sultan Abdülhamid'in zevcesi Behice Sultan
* Hayatta yegâne içkileri, kahve idi. Yemen kahvesi içerlerdi. Altın kaplama bir tepsi içinde gelirdi. Ekseriya yalnız içerlerdi.
Sultan Abdülhamid'in zevcesi Behice Sultan

Satış Noktaları

Back To Top