skip to Main Content
Tarihin Sınırlarına Yolculuk

Tarihin Sınırlarına Yolculuk

“Ben Türklerin devlet olarak da vatan ve millet olarak da 21. asra iyi bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Umutlu bir devletiz, birtakım iyi şeyler yaptık. Ama Cumhuriyet’in gerektirdiği kültür ve eğitim savaşını kazanamadık. Bunları halletmemiz lazım.”

“Osmanlı tarihi bir dünya tarihidir. Ve onu yapan biziz. Birtakım unusurlarla beraber yapmışız, ama ana unsur bize aittir. Bütün imparatorluklar gibi o da yıkılmıştır. Ortaya çıkan ulusal devletimizde Batılı anlamda ulusallık halen yoktur. Renklilik vardır. Onu da gene bu imparatorluğun ruhu taşıyabilir.”

İlber Ortaylı

Tarihimiz bize doğru mu öğretiliyor?

Tarih kitapları belirli bir ideolojinin propagandasını yapmak amacıyla, bazı gerçekleri görmezden mi geliyor?

Tarihçinin karşısında ne tür engeller vardır?

Cumhuriyet’le Osmanlı gerçekten birbirlerine çok uzak devletler midir?

Osmanlı’yı reddedersek ne kazanırız, ne kaybederiz?

On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı’nın neden “en uzun yüzyılı”dır?

Yirmi birinci yüzyılda onurlu bir devlet ve millet olarak yaşayabilmenin şartları nelerdir?

İlber Ortaylı’dan tarihimizi doğru anlamaya dair ipuçları…

Tarihin Sınırlarına Yolculuk

Satış Noktaları

Back To Top