skip to Main Content
Tekke’den Meclis’e

Tekke’den Meclis’e

Hazreti Mevlânâ’nın torunlarından Veled Çelebi’nin Konya’dan İstanbul Bahariye Mevlevihânesi’ne varan yolu… Sultan Reşad tarafından Konya Mevlânâ Dergâhı portnişinliğine getirilmesi… I. Dünya Savaşı Suriye Cephesi’ndeki askerlerin maneviyatını artırmak üzere kurulan Mücahidîn-i Mevleviyye Taburu’na Sultan Reşad’ın iradesiyle kumandan tayin edilmesi… İttihat ve Terakki’nin hükümetten uzaklaştırılmasıyla Sultan Vahdeddin’in “post”a Abdülhalim Çelebi’yi getirmesi ve Veled Çelebi’nin görevden alınması… Şura-yı Devlet azalığına seçilmesi… Millî Mücadele hareketine katılması… Ve nihayet yeni hükümette bilfiil 20 yıl milletvekilliği yapması…

Saray ve tarikat çevreleri arasında geçen çalkantılı seneler ve şeyhlikten milletvekilliğine varan bir “seyr-i sülûk” hikâyesi… Veled Çelebi, sıra dışı bir “Meşrutiyet Çelebisi” olarak İttihatçıların, Sultan Reşad, Yusuf İzzeddin, Abdülmecid’in izzet ve ikramına, “Mevlânâ’dan başka hiçbir çelebinin mazhar olmadığı iltifata” nail oldu. Yakın dönem Türkiye’sinin siyaset ve tasavvuf hayatına Şeyh Efendi’nin penceresinden bakmak için buyurun…

Tekkeden Meclise

Satış Noktaları

Back To Top