skip to Main Content
Teşrinisani Ve Ötesi

Teşrinisani ve Ötesi

Teşrinisani ve Ötesi, Osmanlı İmparatorluğunun son yüzyılın hikayesi Sultan Mahmud-ı Adli′den başlayarak saltanatın ve ardından hilafetin ilgasına kadar uzanan hazin bir hikâye. Temel felsefesi 20. asrın bütün hadiselerinin 19. asırda hazırlandığı. Cennetmekân Sultan Abdülaziz Han′ın şehadeti, Sultan V. Murad′ın cinneti, 93 Harbi, isyanlar, imzalanan ağır antlaşmalar…Ve hepsinin ardından kadın, erkek, genç, ihtiyar, Sultan Osman′ın kanını taşıyan bütün şehzade ve sultanların ülke dışına çıkarılmaları…

Bir Osmanlı Haminnesi olan Münevver Ayaşlı, Teşrisani ve Ötesi′nde zaman ve ruh olarak çok yakınında durduğu 19. asrın panoramasını çiziyor.

Teşrinisani ve Ötesi

Satış Noktaları

Back To Top