skip to Main Content
Türk Hukuk Tarihi

Türk Hukuk Tarihi

Milletler söz konusu olduğunda, hukuku tarihsel olarak ele almak adeta bir zorunluluk halini alır. Çünkü hukuk olgusu, insan ve toplumla birlikte değişen ve dönüşen bir yapıya sahiptir. Bu yüzden bir milleti gündelik hayatından inançlarına, insanlarla ilişkilerinden yaptığı savaşlara kadar birçok konuda ilgilendiren hukuk, aynı zamanda değişik dönemlerde ve coğrafyalarda da farklılıklar göstermektedir.

Var olduğu ilk günden bu yana birçok milletle komşuluk etmiş, çok çeşitli kültürlerden etkilenmiş ve aynı düzeyde etkilemiş bir milletin hukuka bakışı da şüphesiz aynı düzeyde olmuştur. Türk Hukuk Tarihi, derli toplu, başından sonuna bir milletin hukuktan nasıl beslendiğini, onu hayatına nasıl yansıttığını ve onu nasıl dönüştürdüğünü ele alırken, aynı zamanda ana hatlarıyla da kısa bir Türk tarihi anlatısı ortaya koyuyor.

“Sayın Dr. İlhan Akbulut, eserini esasta öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaleme aldığını belirtiyor; kaynakları geniş ölçüde olmak üzere Türkçe eserlerdir. Ancak bu eserlerden yararlanmak suretiyle tatmin edici bir sentez meydana getirilmiş, öğrencinin Türk Hukuk Tarihi’ne ilişkin temel bilgileri elde edebilmesi için gereken çaba gösterilmiş ve bunda başarılı olunmuştur. Bizim temennimiz yazarın çalışmalarını sürdürmesi ve yukarıda açıklanan biçimdeki kaynak eserleri meydana koyabilmesidir. Kendisinin bu temenniyi gerçekleştirebilecek bilgilere ve vasıflara sahip olduğu bu eserinden anlaşılıyor. Kendisini kutluyoruz.”

– Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer

Türk Hukuk Tarihi

Kitaptan Alıntılar

Türklerin devlet kurmaya verdikleri önem herkesçe bilinmektedir. Bu önem, aynı zamanda hukuka verdiği önemi de göstermektedir aslında.
***
Yaklaşık 2500 yıldan bu yana kurulan Türk devletlerinde; birisi tarihi misyonunu tamamlarken, onları takip eden Türk devleti bir öncekinin bıraktığı yerden genellikle aynı devlet geleneği ile yaşamını sürdürmüş ya da bu geleneği daha da geliştirmiştir.
***
Hukuk tarihinin özel bir bölümünde yer alan Türk hukuk tarihi, Türklerin tarih sahnesine çıkmasından, pozitif hukukun başladığı Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar uzanan hayli uzun bir müddetteki hukuklarını incelemektedir.
***
Türkler, kurdukları bütün devletlerde, İslam hukukunu uyguladıklarından, İslam hukukunu kendi ulusal hukukları saymışlardır.
***
Türk hukuk tarihi üç ana bölüme ayrılır: İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası ve Cumhuriyet dönemi Türk hukuku. İslam etkisindeki Türk hukukunun uygulandığı iki büyük önemli devlet vardır. Bunlar Selçuklu ve Osmanlı Devletleridir.
***
Türklerin hukuk hayatında üç önemli olayın varlığı benimsenebilir. Türklerin İslam’ı kabulü (751), Tanzimat (1839) ve Cumhuriyet’in ilanı (1923).

Satış Noktaları

Back To Top