skip to Main Content
Üç Kıtada Osmanlılar

Üç Kıtada Osmanlılar

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Osmanlı’yı keşif sürüyor. 200 bini aşkın okura ulaşan Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek‘te Osmanlı’nın gerçek anlamdaki son üniversal imparatorluk olması üzerinde duran İlber Ortaylı bu kitabında Osmanlı’yı son imparatorluk yapan etkenleri, üç kıtaya ne şekilde hakim olduğunu, yönetim biçimini, azınlıklara bakış açısını, Avrupa ile mücadele ederek devletler arasında kurduğu dengeyi anlatıyor. İmparatorluğun değişik bölgelerindeki (Avrupa’da Bosna, Ortadoğu’da Şam ve İstanbul’da Üsküdar ve Beyoğlu) şehir hayatını muhteşem tasvirlerle anlatarak okuru zamanda yolculuğa çıkarıyor.

“Osmanlı İmparatorluğu Anadolu’nun kuzeyinde küçük bir beylik olarak doğdu, gelişti; fakat bu ilk yılların üzerinden daha 150 sene geçmemişti ki Balkanlar’da ve Ege’de hâkimiyeti tesis etti ve bu Balkan hâkimiyeti hemen hemen bugünkü Bulgaristan ve Yunanistan’ın tamamını kapsadı. Çok kısa bir sürede bu hâkimiyet Adriyatik, Tuna Nehri, Karadeniz kıyıları ve Mezopotamya’ya kadar uzandı.

Osmanlı, ikinci asrında Akdeniz’in doğusunu ve Kuzey Afrika’yı da çepeçevre saran bir imparatorluk olmuştu. Başka bir deyişle, gerek müesseseleri, gerek hayatı, gerek üniversalist hâkimiyet anlayışı ve gerek coğrafyası ile Akdeniz dünyasının son muhteşem imaparatorluğuydu.”

İlber Ortaylı

Tarih denildiğinde ilk akla gelen isim İlber Ortaylı, okuru, “üç kıtaya hükmeden” yöneticileri ve yönetim şekliyle, Akdeniz dünyasındaki hâkimiyetiyle, “millet” sistemiyle, 18. yüzyıl Avrupa’sında oluşan devletler dengesindeki rolüyle ve şehirlerdeki yaşam biçimiyle, kısacası kendine özgü kimliğiyle Osmanlı’yı yeniden keşfetmeye davet ediyor…

Tarihle tanışmak isteyip de nereden başlayacağına karar veremeyenler için ideal bir giriş kitabı!

Üç Kıtada Osmanlılar

Satış Noktaları

Back To Top