skip to Main Content
Yedi Düvele Karşı

Yedi Düvele Karşı

Türklere göre “lider” kimdir?

Biz Türkler hangi niteliklere sahip lidere “karizmatik” deriz?

“Fanatizm”le ilişkimiz hangi boyutta?

Lider merkezli itaat kültürümüzün sosyal psikolojimizdeki işaret taşları neler?

Hemşehricilikle, meslek narsisizmiyle, etnik ve dinsel fanatizmle aramız nasıl?

Savaşçı zihniyetimiz ne zaman işe yarıyor?

Fanatizme karşı “omuz omuza” durabiliyor muyuz?

Prof. Dr. Erol Göka, Türk toplumunda asırlara meydan okuyarak değişmeden kalan liderlik kodlarını, yöneten-yönetilen ilişkisini, toplum olarak etnik-dini-siyasi düzlemde fanatizme eğilim gösterip göstermediğimizi deşifre ediyor.

Lider merkezli itaat kültüründen ve en önde görüneni “baba” olarak kabul etmeye meyyal alt yapımızdan başlayarak fanatizm karşısındaki tavrımızı ortaya koyuyor.

Yedi Düvele Karşı, Türk toplumunun ruhunda “liderlik” ve “fanatizm”in izini sürmek isteyenler için alternatifi olmayan bir kitap.

Yedi Düvele Karşı

Satış Noktaları

Back To Top